Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thứ hai, 09 Tháng 5 2022 01:31

Ngày 04/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 822/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 03 cá nhân: Vương Đỗ Anh Tuấn - Trưởng phòng, Thanh tra viên, công tác tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vũ Hồng Vân - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Lê Đức Khôi - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Lĩnh vực giám định là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Quyết định số 822/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 526 lần