IADI công bố tài liệu nghiên cứu về Covid-19 và quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi

Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 09:03

Mới đây, Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) đã công bố tài liệu nghiên cứu về “Đại dịch Covid-19 và quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi”. Đây là tài liệu nghiên cứu thứ 3 của IADI về chủ đề đại dịch Covid-19.

Trước đó, một tài liệu nghiên cứu của IADI về vấn đề này cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền gửi trong giai đoạn đại dịch đã tăng hơn hai lần so với giai đoạn trước đại dịch. Vì vậy, mục đích chính của tài liệu mới này là nghiên cứu mối liên hệ giữa tốc độ tăng trưởng số dư tiền gửi với quy mô quỹ BHTG trong giai đoạn đại dịch và sau đại dịch.

Nghiên cứu dựa trên phân tích kết quả khảo sát 40 tổ chức thành viên của IADI được thực hiện vào tháng 9/2021. Theo kết quả khảo sát, quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi tương quan với sự gia tăng của các khoản tiền gửi được bảo hiểm trong suốt đại dịch, chỉ bị gián đoạn bởi sự sụt giảm nhẹ trong quý 1/2021. Trong giai đoạn 12 tháng (từ quý 2/2020 đến quý 2/2021), quy mô quỹ lũy kế tăng 2,6%. Tại châu Âu và châu Á, quy mô quỹ tăng trưởng ở mức cao khoảng 10%, trong khi tại châu Mỹ quy mô quỹ giảm 2%. Như vậy có thể thấy quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi ở các nền kinh tế tiên tiến đã tăng trưởng chậm hơn so với các nền kinh tế mới nổi. Theo tài liệu này, nguyên nhân có thể do dòng tiền gửi tại các nền kinh tế mới nổi tăng nhanh và đột ngột hơn hoặc do sự thay đổi chính sách phí bảo hiểm trong giai đoạn đại dịch tại các khu vực này.

Theo DIV

Xem 241 lần