AfDB ra mắt quỹ kinh tế tuần hoàn chuyên dụng

Thứ sáu, 03 Tháng 6 2022 03:26

Ngày 02/6, Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB) đã ra mắt Quỹ kinh tế tuần hoàn châu Phi - quỹ hỗ trợ đầu tiên cho đổi mới và khuôn khổ chính sách kinh tế tuần hoàn tại khu vực.

Quỹ mới sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chiến lược, đó là xây dựng năng lực thể chế để tăng cường môi trường pháp lý cho các đổi mới và thực hành kinh tế tuần hoàn; cung cấp hỗ trợ cho khu vực tư nhân thông qua chương trình phát triển doanh nghiệp; và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Liên minh Kinh tế tuần hoàn Châu Phi.

Quỹ sẽ hoạt động trong khoảng thời gian 5 năm với khoản tài trợ ban đầu trị giá 4 triệu euro từ chính phủ Phần Lan và Quỹ Phát triển Bắc Âu.

Phó tổng giám đốc phụ trách năng lượng, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của AfDB, Tiến sỹ Kevin Kariuki cho biết “AfDB cam kết thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn như một chiến lược phát triển. Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn phù hợp với chương trình nghị sự của AfDB nhằm chuyển đổi châu Phi theo hướng tăng trưởng xanh.”

Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy các ưu tiên phát triển “5 mức cao” của AfDB để giúp các nước châu Phi đạt được các mục tiêu đã xác định. Đó là những cam kết công khai của các nước với hành động tập thể sau năm 2020 về biến đổi khí hậu.

Theo Vietnam+

Xem 534 lần