Ngân hàng Hong Leong Campuchia ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Malaysia để thúc đẩy tăng trưởng tại Campuchia

Thứ năm, 05 Tháng 5 2022 02:13

Ngày 02/5/2022, tại Phnom Penh, Campuchia, Ngân hàng Hong Leong Campuchia (HLBCAM) đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Malaysia, qua đó thúc đẩy hoạt động chia sẻ kiến thức và chuyên môn, cung cấp các cơ hội tư vấn và kết nối kinh doanh để hỗ trợ sự phát triển của các Doanh nghiệp SME ở Campuchia, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh và đầu tư tiềm năng giữa các quốc gia.

Sự kiện ký kết giữa ông Terrence Teoh, Giám đốc điều hành kiêm CEO của HLBCAM và ông Ding Hong Sing, Chủ tịch quốc gia Hội DNNVV Malaysia đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia và Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia.

Do các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của Campuchia, Teoh tái khẳng định cam kết của HLBCAM trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường khả năng phục hồi kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch thông qua các cơ hội thương mại và đầu tư.

Ông Teoh cho biết: "Chúng tôi có chung mục tiêu với Campuchia là khơi dậy tinh thần doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thông qua Biên bản ghi nhớ này, tôi tin tưởng rằng sự kết hợp về năng lực và hiểu biết chuyên sâu của chúng ta về cả hai thị trường có thể giúp khách hàng DNNVV tại Campuchia và Malaysia tạo dựng được các cơ hội kết nối kinh doanh giữa hai bên, đồng thời giúp họ khai thác được nhiều giải pháp kinh doanh và tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Đại diện cho cộng đồng DNNVV của Malaysia, ông Ding Hong Sing cho biết Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên. "Mục đích của chúng tôi là chia sẻ kiến thức chuyên môn và bí quyết trong ngành thông qua các chuyến thăm quan học tập, hội thảo và hội nghị với các đối tác kinh doanh liên quan. Bằng cách kết hợp các nguồn lực khác nhau, chúng tôi có thể giúp các DNNVV nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ cũng như khai thác cơ hội giữa các nhóm ngành đang phát triển của DNNVV tại Campuchia và Malaysia."

Ngài Cheuy Vichet, Đại sứ Campuchia tại Malaysia cho biết Biên bản ghi nhớ phù hợp với nguyện vọng của Campuchia trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp thông qua đa dạng hóa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường năng suất như được nêu trong Chính sách phát triển công nghiệp phê duyệt giai đoạn 2015-2025 đã được Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Ông chia sẻ: "Biên bản ghi nhớ sẽ giúp các DNNVV của Campuchia mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và toàn diện, cũng như tăng cường các nhóm ngành công nghiệp".

Ngài Eldeen Husaini, Đại sứ Malaysia tại Campuchia, tái khẳng định mối quan hệ bền chặt kéo dài 65 năm giữa hai nước, nhấn mạnh rằng Biên bản ghi nhớ là sự phản ánh cam kết của họ trong việc tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là trong thương mại song phương. 

Ông cho biết: "Biên bản ghi nhớ này sẽ mở đường cho sự hợp tác cùng có lợi và tạo cơ hội cho các DNNVV từ cả hai quốc gia nhằm củng cố diện mạo DNNVV và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực".

Theo Hong Leong Bank Cambodia

Xem 620 lần