Đạo luật sửa đổi tạo điều kiện cho Bưu chính Singapore triển khai lặp đặt 1.000 trạm tủ bưu kiện

Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 02:32

Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore (MCI) đã ban hành Đạo luật Bưu chính (PSA) sửa đổi có hiệu lực từ 31/12/2021, qua đó cho phép phát triển mạng lưới tủ bưu kiện trên toàn quốc nhằm củng cố cơ sở hạ tầng bưu chính hiện có.

Hệ thống tủ bưu kiện hỗ trợ người dùng thương mại điện tử trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang số hóa các hoạt động kinh doanh và lĩnh vực thương mại điện tử tiếp tục phát triển trong tương lai gần.Ngoài ra, Đạo luật bưu chính sửa đổi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ logistics, sàn thương mại điện tử và các khách hàng của họ truy cập vào các hộp thư để phát bưu gửi không phải là thư, và tăng cường quyền kiểm tra giám sát của Cơ quan IMDA trong lĩnh vực bưu chính và cơ sở hạ tầng bưu chính.

Theo đạo luật Bưu chính sửa đổi, Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocom (IMDA) trực thuộc MCI, với tư cách là cơ quan bưu điện được chỉ định, thiết lập, cài đặt, vận hành và duy trì mạng lưới tủ bưu kiện công cộng tại các cơ sở cụ thể, chẳng hạn như khu nhà ở công cộng, các khu vực giao thông công cộng, các trung tâm cộng đồng và các câu lạc bộ do Hiệp hội nhân dân quản lý. Quy định này sẽ giúp giải quyết tình trạng phát triển manh mún và trùng lặp trong hoạt động lắp đặt tủ bưu kiện.

Bên cạnh đó, Đạo luật Bưu chính sửa đổi cho phép các doanh nghiệp bưu chính được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát và người bán hàng trực tuyến phát gói nhỏ và các bưu gửi không phải là thư vào hộp thư do Bưu chính Singapore quản lý theo các điều khoản và điều kiện được quy định. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hoạt động cạnh tranh các dịch vụ giao hàng chặng cuối. IMDA cũng sẽ yêu cầu chủ sở hữu tòa nhà duy trì hoặc lắp đặt hộp thư để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động bưu chính.

Robin Goh, người phát ngôn viên của Bưu chính Singapore nhận xét: “Đạo luật Bưu chính sửa đổi mang tính kịp thời, bắt kịp xu hướng gia tăng sản lượng bưu gửi thương mại điện tử trong những năm gần đây, đỉnh điểm là vào đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2020. Điều này cũng phù hợp với kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng và quy trình cung ứng trong Chiến lược Bưu chính tương lai (Future of Post) của Bưu chính Singapore nhằm phục vụ thương mại điện tử. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính quốc gia, Bưu chính Singapore mong muốn được hợp tác với Cơ quan IMDA và các đối tác bưu chính để mang đến độ tiện lợi và tăng khả năng tiếp cận chưa từng có cho người dân, và xa hơn nữa là tham gia vào sáng kiến “Quốc gia thông minh” do Thủ tướng Lý Hiển Long phát động.”

Theo VNPost

Xem 512 lần