IADI công bố tài liệu nghiên cứu về Covid-19 và tiền gửi được bảo hiểm

Thứ tư, 23 Tháng 2 2022 04:30

Mới đây, Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) đã công bố tài liệu nghiên cứu về “Đại dịch Covid-19 và tiền gửi được bảo hiểm”, dựa trên phân tích kết quả khảo sát do IADI phối hợp với Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Nga thực hiện vào tháng 9/2021 về chủ đề này.

Đây là tài liệu nghiên cứu thứ 2 của IADI về chủ đề đại dịch Covid-19. Mục đích chính của tài liệu này là xem xét tác động của đại dịch tới tốc độ tăng trưởng tiền gửi được bảo hiểm thông qua việc đánh giá tốc độ tăng trưởng tiền gửi được bảo hiểm theo từng quý trong giai đoạn trước đại dịch và giai đoạn xảy ra đại dịch.

Theo kết quả khảo sát, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng quý của tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm trong giai đoạn trước đại dịch (2017 - 2019) là 1% so với quý trước đó và 3,7% so với cùng kỳ năm trước; trong giai đoạn đại dịch (2020 - quý 2/2021) là 2,2% so với quý trước đó và 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tốc độ tăng trưởng tiền gửi trong giai đoạn đại dịch đã tăng hơn hai lần so với giai đoạn trước đại dịch. Đặc biệt, tiền gửi được bảo hiểm tăng mạnh nhất vào quý 2/2020 ở mức 4,5%. Đây cũng là giai đoạn mà hầu hết các nước tham gia trả lời khảo sát đều áp dụng các biện pháp đóng cửa trên diện rộng, hoặc hạn chế đi lại. Cũng theo tài liệu, nguyên nhân của việc gia tăng tốc độ tiền gửi là do các biện pháp hạn chế do đại dịch làm giảm nhu cầu tiêu dùng kết hợp với các gói kích thích kinh tế hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, từ đó tác động tới nhu cầu tiết kiệm, và kết quả là tác động tới quy mô tiền gửi.

Theo DIV

Xem 483 lần

footer