Philippines có số dư tiền gửi được bảo hiểm tăng mạnh

Thứ hai, 06 Tháng 9 2021 06:16

Tính đến cuối tháng 3/2021, số dư tiền gửi ngân hàng Philippines đã tăng khoảng 8% từ 13,9 nghìn tỷ Peso (khoảng 278 tỷ USD) lên 15 nghìn tỷ Peso (khoảng 300 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm, với hạn mức hiện hành, 96,7% tài khoản tiền gửi tiết kiệm được bảo hiểm toàn bộ.

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Tổng công ty BHTG Philippines (PDIC) - ông Roberto Tan cho biết: “Chúng tôi lạc quan rằng người gửi tiền sẽ tiếp tục tin tưởng vào các ngân hàng. Tiền gửi trong ngân hàng góp phần duy trì sự tăng trưởng ổn định để giúp thúc đẩy nền kinh tế”.

Theo thống kê của PDIC, đến cuối tháng 3, hơn 78 triệu trong tổng số 81 triệu tài khoản tiền gửi tại 528 ngân hàng trên toàn Philippines được bảo hiểm đang được bảo hiểm toàn bộ, cao hơn 6,8% so với mức 73,3 triệu tài khoản tiền gửi được bảo hiểm vào cùng kỳ năm ngoái. Những tài khoản có số dư tiền gửi từ 100.000 Peso (khoảng 2 nghìn USD) đến 500.000 Peso (khoảng 10 nghìn USD) đã tăng nhanh 7,1 %, qua đó thúc đẩy số tài khoản tăng từ 4,8 triệu lên đến 5,1 triệu tài khoản. Số lượng tài khoản tiền gửi có số dư dưới 100.000 Peso tăng 6,8%, từ 68,5 triệu lên mức 73,2 triệu tài khoản. Bên cạnh đó, các tài khoản tiền gửi có số dư cao hơn hạn mức bảo hiểm hiện hành là 500.000 Peso (khoảng 10 nghìn USD) đã tăng thêm 6,6% từ 2,5 triệu lên 2,7 triệu tài khoản. PDIC cũng ghi nhận tổng số tiền gửi được bảo hiểm đã tăng gần 6% từ 2,9 triệu lên 3 triệu tài khoản so với cùng kỳ năm trước.

PDIC cho biết mức độ bao phủ bảo hiểm toàn bộ đã đạt 55,8% tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm với giá trị lên đến 1,7 nghìn tỷ Peso (khoảng 34 tỷ USD). Có 44,2% tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm, tương đương 1,3 nghìn tỷ Peso (khoảng 26 tỷ USD) tiền gửi vượt hạn mức 500.000 Peso (khoảng 10 nghìn USD) cho một tài khoản. Các khoản tiền gửi được bảo hiểm toàn bộ và được bảo hiểm một phần lần lượt chiếm 11,3% và 9% trong tổng số tiền gửi 15 nghìn tỷ Peso (khoảng 300 tỷ USD) trong hệ thống ngân hàng.

Tác động của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế đã khiến người gửi tiền của Philippines đặt tính thanh khoản lên hàng đầu. Theo ông Roberto Tan: “PDIC, với vai trò là thành viên mạng an toàn tài chính, sẽ luôn luôn cam kết bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định tài chính quốc gia thông qua triển khai các mảng nghiệp vụ kịp thời và hiệu quả”. 

Theo DIV

Xem 1544 lần

footer