Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn gửi các Tổ chức tín dụng hội viên về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Hinh anh gop y Thong tu 01Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục tham gia ý kiến lần 2 đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh ngan hangCác TCTD cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 song vẫn chia sẻ, hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch bằng cách tiết giảm chi phí, giảm lương, thưởng để miễn giảm lãi, phí... cho khách hàng. Vì vậy các TCTD cũng rất cần được chia sẻ, hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành để các TCTD có thêm điều kiện, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Hinh anh nha o xa hoiHiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có kiến nghị góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 25/2015 về quy định loại trừ cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hinh anh trai phieuViệc các tổ chức tín dụng (TCTD) tham gia với cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm ngay từ đầu là rất quan trọng và cần thiết, bởi các ý kiến sẽ giúp cho các quy định sát hơn với thực tiễn thị trường và hoạt động của TCTD, tạo nên sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo cho quá trình triển khai thực hiện, áp dụng các quy phạm pháp luật được suôn sẻ, an toàn, hạn chế thấp nhất những rủi ro, vướng mắc.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidNgân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Hinh anh Luat kinh doanh bao hiemDự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) hiện đã được xây dựng với nhiều nhóm chính sách phù hợp với sự phát triển của thị trường. Dự thảo hướng đến tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

footer