Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi tới các Ông (Bà) Tổng Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

DIV anh hoat dongVai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khi tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt (KSĐB) tổ chức tín dụng (TCTD) nói chung, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng, ngày càng được nâng cao nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Hinh anh gop y LuatHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng.

Hinh anh thu hoi tieu huy tienNgân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại NHNN.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD). Trong đó, đề xuất cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho cán bộ thanh tra, giám sát trước rủi ro pháp lý khi xử lý TCTD yếu kém.

Hinh anh trich lap du phongNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Hinh anh gop y LuatHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc xin ý kiến góp ý những bất cập, kiến nghị đề xuất sửa đổi Luật Thương mại 2005.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm.

footer