CHỦ NHẬT, 02/04/2023

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thứ sáu, 03 Tháng 2 2023 08:46

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo Công văn số 285/TTGSNH6 ngày 19/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các tổ chức tín dụng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông tư cùng bản so sánh, thuyết minh dự thảo lần 1 và lần 2 xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý tổ chức tín dụng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/02/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0395646500 - Mr Lê Hoàng Hiệp).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý tổ chức tín dụng hội viên.

Xem 459 lần

footer