Mời góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Thứ ba, 01 Tháng 11 2022 03:44

Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi các ông/bà Tổng Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo Công văn số 7544/NHNN-PC ngày 26/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng để đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với các tài liệu liên quan đề nghị xây dựng luật gồm:

1. Báo cáo số 174/BC-NHNN ngày 11/5/2022 về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

2. Dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu Luật các TCTD;

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Các tài liệu trên quý Hội viên xem tại đây. Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/11/2022 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Tổ chức hội viên.

Xem 965 lần

footer