Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (lần 2)

Thứ sáu, 10 Tháng 6 2022 15:27

Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức Hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (lần 2).

Theo đề nghị của Cơ  quan soạn thảo (Bộ Công an) tại cuộc họp góp ý dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức ngày 09/6/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xin gửi các Tổ chức hội viên bản dự thảo Nghị định mới nhất và đề nghị các Tổ chức hội viên rà soát, nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với bản dự thảo Nghị định này (dự thảo Nghị định đính kèm tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16/6/2022 để tổng hợp gửi Bộ Công an (Điện thoại liên hệ: 0339.120.916 - Ms Thu).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 741 lần

footer