Dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được cung cấp 24/7

Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022 08:15

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung thi hành Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng bưu chính KT1).

Theo dự thảo, dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 bao gồm thư, gói, kiện tài liệu; tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trên Mạng bưu chính KT1 trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh.

Dịch vụ KT1 Hỏa tốc là dịch vụ KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh. Dịch vụ KT1 Hẹn giờ là dịch vụ KT1 có yêu cầu phát bưu gửi KT1 đến địa chỉ nhận theo thời gian người gửi chỉ định.

Dịch vụ KT1 theo độ mật (A,B,C) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước theo mức độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật và có yêu cầu bảo đảm độ tin cậy cao khi vận chuyển và phát.

100% bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển

Dự thảo nêu rõ về chất lượng dịch vụ KT1. Về an toàn bưu gửi: 100% bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng làm ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Thời gian phục vụ: Dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ Tết.

Tần suất phát: Bưu gửi KT1 được phát tới cấp huyện tối thiểu 02 lần/ngày; tới cấp xã tối thiểu 01 lần/ngày; riêng các vùng có điều kiện địa lý đặc biệt, tần suất phát như phụ lục kèm theo.

Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước tất cả các loại dịch vụ bưu chính khác

Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg và các yêu cầu sau:

Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp quản lý, điều hành, khai thác được đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng; được bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ.

Mạng bưu chính công cộng khi cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tại cấp tỉnh phải thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1; tại cấp huyện, xã phải bố trí riêng khu vực để khai thác dịch vụ bưu chính KT1.

Ưu tiên cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trước tất cả các loại dịch vụ bưu chính khác. Cơ sở khai thác dịch vụ bưu chính KT1 phải có nội quy, thiết bị giám sát và kiểm soát người ra vào chặt chẽ.

Bưu gửi KT1 theo độ khẩn, độ mật được ưu tiên chấp nhận, vận chuyển và phát. Riêng đối với bưu gửi KT1 Tuyệt mật, phải bố trí 02 người đi phát bằng phương tiện ô tô ngay sau khi chấp nhận và khai thác.

Túi chứa bưu gửi KT1 có màu đỏ, được làm bằng chất liệu dai bền, chống cháy, chống thấm nước. Thùng chứa bưu gửi KT1 làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ. Túi, thùng chứa bưu gửi KT1 được niêm phong hoặc có khóa bảo vệ, được định vị và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình vận chuyển.

Xem toàn văn dự thảo tại đây.

Xem 842 lần

footer