CHỦ NHẬT, 26/03/2023

Góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thứ sáu, 06 Tháng 5 2022 08:11

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc Góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1620/BTTTT-QLDN ngày 29/4/2022 về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật trên (Chi tiết dự thảo Tờ trình Chính Phủ xem tại đây và dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/5/2022 để tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền Thông (Điện thoại liên hệ: 0989.232.246 - Ms Lan Anh).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1540 lần

footer