CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD

Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 10:43

Hiệp hội Ngân hàng có văn bản gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD.

Căn cứ Công văn số 7674/NHNN-TCKT ngày 28/10/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (dự thảo Thông tư, Bản thuyết minh xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 09/11/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 1181 lần

footer