Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40 và Thông tư 50

Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 09:59

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN (Thông tư 40) và Thông tư 50/2018/TT-NHNN (Thông tư 50). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

> Doanh nghiệp được tham gia góp vốn tại ngân hàng liên doanh

Theo Công văn số 2008/TTGSNH6 ngày 16/05/2023 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, CNNHNNg, Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, CNNHNNg.

Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông, Bảng so sánh và thuyết minh quý hội viên xem tại đây).

Văn bản góp ý của quý Ngân hàng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 02/06/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước. (Điện thoại liên hệ: 0339120916 - Ms Minh Thu).

Xem 243 lần

footer