Lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2016/TT-NHNN

Thứ năm, 18 Tháng 5 2023 10:07

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Theo Công văn số 2904/NHNN-CSTT ngày 24/04/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Ngân hàng hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư trên (Chi tiết dự thảo Thông tư quý Hội viên xem tại đây và Bản thuyết minh xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Ngân hàng hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/05/2023 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 0395646500 - Mr Lê Hoàng Hiệp).

Xem 242 lần

footer