LienVietPostBank giam lai suat cho vay ho tro khach hangNgân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên.

Hinh anh hoat dong Ngan hang thoi covidDự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được bố cục gồm 11 Chương, 200 Điều. Tại dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng.

Hinh anh khu cong nghiepLiên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị gia hạn 6 tháng thời điểm nộp cho toàn bộ các kỳ kê khai và nộp thuế trong năm 2023 đối với thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc góp ý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Hội viên.

Hinh anh Thue GTGTBộ Tài chính đã đề xuất 4 chính sách trong xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhằm mục tiêu mở rộng cơ sở thu thuế, nghiên cứu sửa đổi một số quy định để chống gian lận và chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ vào Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, sửa đổi bất cập trong quy định hiện hành để bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện Luật.

Hinh anh gop y LuatHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các tổ chức hội viên của Hiệp hội về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý hội viên.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Hội viên.

Hinh anh doanh nghiep nop thueBộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi ông (bà) Tổng Giám đốc các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

footer