tong quan

 

Chuyên mục dành cho hội viên, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến Hiệp hội Ngân hàng nhằm giải đáp các vấn đề liên quan đến điều kiện, thủ tục gia nhập Hiệp hội Ngân hàng, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức hội viên, những vướng mắc trong việc thực thi chính sách về tiền tệ tín dụng, ngân hàng.

 

Liên hệ: Tel: (024) 3 821 87 33

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Xác định thời gian cơ cấu lại nợ liên quan đến Thông tư 01, 14

Hiệp hội Ngân hàng có nhận được thư của chị Vũ Thị Minh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hỏi về xác định thời gian cơ cấu lại nợ liên quan đến Thông tư 01, Thông tư 14 đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

HỎI: Khách hàng giải ngân trước ngày 23/01/2020 và được cơ cấu khoản cấp tín dụng đến ngày 17/10/2020. Hiện nay khách hàng có đơn đề nghị được tiếp tục cơ cấu phần dư nợ cơ cấu lần 1 đó.

Vậy, thời gian xác định khách hàng chưa trả gốc và lãi sẽ được tính là ngày 17/10/2022 theo lịch đã cơ cấu hay tính là ngày giải ngân trước ngày 23/01/2020?

TRẢ LỜI: Theo nội dung hỏi trong thư liên quan đến việc thực hiện Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến như sau:

Do câu hỏi của chị chưa rõ ràng, cụ thể về khoản vay, thời điểm vay cũng như thời hạn trả nợ, thời gian đã được cơ cấu lại là bao lâu? Thời gian được cơ cấu đến thời điểm cuối cùng là 17/10/2020 hay không? nên Hiệp hội Ngân hàng thấy không có căn cứ để trả lời.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định hiện hành tại các Thông tư số 01, 03 và 14 của Ngân hàng Nhà nước, thì: Trường hợp khách hàng giải ngân trước ngày 23/01/2020 và đã thực hiện cơ cấu khoản cấp tín dụng đến ngày 17/10/2020, có đơn đề nghị tiếp tục cơ cấu phần dư nợ cơ cấu lần 1 sẽ thuộc diện “Cơ cấu lại”. Vì vậy, thời gian xác định khách hàng chưa trả gốc và lãi vẫn tính hoặc đến hạn ban đầu.

Chị cần liên hệ với ngân hàng phục vụ để có hướng dẫn cụ thể.