Tap huan ky nang soan thao hop dong 1Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Tập huấn Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm.  Trang tin Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam xin giới thiệu phần 3 video về tập huấn này. 

Tap huan ky nang soan thao hop dong 6Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Tập huấn Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng Tín dụng và Hợp đồng Bảo đảm. Trang tin Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam xin giới thiệu phần 2 video về tập huấn này. 

Toa dam gop y Luat giao dich dien tuNgày 27/7/2022, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi Nhóm công tác Ngân hàng (BWG) thuc Din đàn Doanh nghip Vit Nam (VBF), t chc ta đàm góp ý D tho Lut Giao dch đin t (sa đi). TS. Nguyn Quc Hùng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam ch trì ta đàm, Bà Michele Wee, Chủ tịch BWG (tham dự trực tuyến).

doithoai vnecononmyNgày 13/7, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng các đơn vị VAMC, Agribank tổ chức buổi đối thoại chuyên đề: "Hoàn thiện pháp lý về nợ xấu sau khi Nghị quyết 42 kết thúc thí điểm". TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tham dự và phát biểu ý kiến thảo luận.

nghidinh21Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP, quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng xin trân trọng giới thiệu phần 2 video về chương trình đào tạo này.

vanbanHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa qua đã tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn về Thông tư 11/2021/TT-NHNN (Thông tư 11), trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng xin trân trọng giới thiệu Video về chương trình đào tạo này.

nghidinh21

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2021/NĐ-CP, quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng trân trọng giới thiệu phần 1 về chương trình đào tạo này.

hop gop yNgày 09/6/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức hội thảo "Góp ý dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử". Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams.

IFRS9 nhung tac dong hau COVID 19Ngày 02/6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “IFRS9: Những tác động hậu COVID-19 và kinh nghiệm triển khai tại Ngân hàng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua ứng dụng Cisco Webex.