Việt Nam tiếp tục trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 09:13

Báo cáo về Di trú và Phát triển do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư thực hiện cho biết, Việt Nam - đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế “con hổ mới châu Á” - tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới.

>Kiều hối vẫn duy trì “phong độ”

>Kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp và trung bình trong năm 2022 khoảng 626 tỷ USD

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu chi tiết nội dung video này:

Nguồn: Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Xem 232 lần