CHỦ NHẬT, 04/12/2022

Báo cáo tổng kết thị trường thẻ Việt Nam năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Thứ ba, 27 Tháng 9 2022 10:24

Ngày 23/9/2022, tại Khánh Hòa, Chi hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022. Báo cáo tổng kết thị trường thẻ Việt Nam năm 2021 được công bố tại hội nghị cho thấy, tính đến ngày 30/6/2022, tổng số lượng thẻ đang lưu hành đạt 128,5 triệu thẻ các loại, tăng 7% so với năm 2021 và tăng 49% so với cuối năm 2018

Hội thảo thực tiễn quốc tế về xử lý tài sản bảo đảm (Phần 1)

Trang tin Điện tử VNBA xin giới thiệu video báo cáo tổng kết thị trường thẻ Việt Nam năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022:

(Nguồn: Chi hội Thẻ Ngân hàng)

Xem 667 lần