CHỦ NHẬT, 05/02/2023

Hội thảo thực tiễn quốc tế về xử lý tài sản bảo đảm (Phần 2)

Thứ ba, 23 Tháng 8 2022 03:13

Ngày 4/8/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo “Thực tiễn quốc tế tốt nhất trong điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm với các chủ nợ, người có quyền khác trên cùng một tài sản”.

Buổi Hội thảo tập trung vào các nội dung như: Quy định pháp luật của Việt Nam về quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm với các chủ nợ, người có quyền khác khác trên cùng một tài sản; Thực tiễn quốc tế tốt nhất trong điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm; Góc nhìn của tòa án về quan hệ pháp lý giữa bên nhận bảo đảm với các chủ nợ, người có quyền khác trên cùng một tài sản...”

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh cùng sự tham gia trực tuyến tại nhiều điểm cầu trong cả nước. Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng xin giới thiệu phần 2 video về buổi hội thảo này.

PHẦN 2

BBT

Xem thêm: Hội thảo thực tiễn quốc tế về xử lý tài sản bảo đảm (Phần 1)

Xem 311 lần