Tọa đàm góp ý Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thứ hai, 01 Tháng 8 2022 01:42

Ngày 27/7/2022, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi Nhóm công tác Ngân hàng (BWG) thuc Din đàn Doanh nghip Vit Nam (VBF), t chc ta đàm góp ý D tho Lut Giao dch đin t (sa đi). TS. Nguyn Quc Hùng, Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam ch trì ta đàm, Bà Michele Wee, Chủ tịch BWG (tham dự trực tuyến).

Trang tin điện tử Hiệp hội Ngân hàng xin giới thiệu VIDEO về Toạ đàm này.

Xem 654 lần