Thứ ba, 15 Tháng 10 2019
TIN MỚI

Tin mới nhất

Thúc đẩy thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng: Chỉ ngân hàng thôi chưa đủ

11-10-2019 1:57 am
Mặc dù có những chuyến biến tích cực nhưng thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng vẫn vướng nhiều…

Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên các ngân hàng thương mại

07-10-2019 4:39 am
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Thậm chí, theo các…

Triển khai thanh toán điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia ở Việt Nam

07-10-2019 3:25 am
Hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, Chính phủ chỉ…

Cho vay ngang hàng tại Việt Nam và một số vấn đề đặt ra

02-10-2019 8:25 am
Bên cạnh các hình thức hỗ trợ tài chính truyền thống từ các ngân hàng hay của các tổ chức…

Chính sách quản lý thị trường vàng tại Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

01-10-2019 3:08 am
Việc quản lý thị trường vàng luôn thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội không chỉ ở…

Thay đổi mô hình quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và yêu cầu đặt ra

30-09-2019 8:30 am
Bài viết này khái quát những thành tựu và hạn chế của mô hình quản lý vốn giai đoạn 2005-2018,…

Kinh nghiệm xử lý tổ chức tín dụng yếu kém của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia

30-09-2019 2:36 am
Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia (IDIC) có nhiệm vụ xử lý và giải quyết các ngân hàng…

Phát triển nhân lực ngành Ngân hàng trước yêu cầu kỷ nguyên số

19-09-2019 3:44 am
Tại Việt Nam, thị trường nhân lực trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng vẫn đang phát triển tương đối…

Bài đọc nhiều

Đồng tiền chung châu Âu: Hai mươi năm nhìn lại

09-09-2019 9:49 am
Kể từ khi ra đời (1999 - 2019), đồng tiền chung châu Âu (Euro) đã phải trải qua không ít…

Kiểm soát các hình thức thanh toán trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam

04-09-2019 3:44 am
Bài viết phân tích các hình thức thanh toán ở khu vực kinh tế phi chính thức, nhận diện những…

Kinh nghiệm quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế ngầm ở các nước trên thế giới

04-09-2019 3:43 am
Thời gian gần đây, các hoạt động kinh tế ngầm luôn thay đổi cùng sự phát triển của số hóa,…

Kinh nghiệm đảm bảo khả năng thanh khoản cho các NHTM Việt Nam

03-09-2019 8:28 am
Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển mới cả về lượng…

Ngành Ngân hàng cần làm gì để đón làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0?

03-09-2019 8:26 am
Nhận diện những cơ hội và thách thức đến từ Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hệ thống ngân…