Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tin mới nhất

Sự biến đổi của dịch vụ ngân hàng thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

15-08-2019 2:08 am
Cách mạng công nghiệp 4.0 dự báo mang lại những tác động tích cực, tạo cơ hội lớn cho ngành…

Việt Nam và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

15-08-2019 2:06 am
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được kỳ vọng mang đến…

Trao đổi về những nguy cơ rủi ro từ việc rút tiền mặt qua thẻ tín dụng

13-08-2019 2:28 am
Theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-NHNN, thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa,…

Hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng

13-08-2019 2:12 am
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 đã tạo thuận lợi…

Thực trạng và giải pháp khơi dòng vốn tín dụng cho thị trường bất động sản

08-08-2019 8:36 am
Thị trường bất động sản Việt Nam có nguồn vốn tín dụng chiếm tới 70%. Tuy nhiên, để đảm bảo…

Tác động của các thành phần năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại

07-08-2019 3:01 am
Bài viết này đánh giá những tác động của các thành phần năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt…

Hoàn thiện hành lang pháp lý về bancassurance ở Việt Nam hiện nay

06-08-2019 3:39 am
Bài viết phân tích hành lang pháp lý về bancassurance ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các kiến…

Giải pháp ngăn chặn hữu hiệu hoạt động tín dụng đen

06-08-2019 3:37 am
Mặc dù, hoạt động tín dụng chính thức đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, cơ bản đáp ứng…

Bài đọc nhiều

Hiện còn khá sớm khi đánh giá về khả năng…
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và…
Với những đặc trưng nhất định của ngành Ngân hàng,…

Đặc trưng của văn hóa tổ chức trong các ngân hàng thương mại cổ phần

06-08-2019 3:29 am
Với những đặc trưng nhất định của ngành Ngân hàng, dù đã vận dụng rất nhiều mô hình văn hóa…

Triển vọng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh CMCN 4.0

05-08-2019 7:17 am
Bài viết nghiên cứu về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đến nguồn lực ngành…

Một số điểm mới của Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

05-08-2019 7:16 am
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế quy định cụ thể nhiều nội dung trong…

Cho vay ngang hàng tại Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

05-08-2019 7:15 am
Sự thành công của nền tảng công nghệ cao đã tạo ra một dịch vụ tài chính mới có thể…

BHTG và quá trình xử lý ngân hàng tại Châu Âu

31-07-2019 7:52 am
Hệ thống ngân hàng châu Âu phải đối mặt với bối cảnh rủi ro cũ và mới đan xen. Các…