Sunday, 31 May 2020
TIN MỚI

Tin mới nhất

Những chính sách của ngành Ngân hàng được doanh nghiệp tin tưởng, kỳ vọng

29-05-2020 3:12 am
“Trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn nhất khi dịch Covid - 19 bùng…

Ngân hàng tăng vốn để hỗ trợ doanh nghiệp đón đầu cơ hội đầu tư mới

29-05-2020 3:09 am
Hầu hết các ngân hàng có kế hoạch tăng vốn đều khẳng định, tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao…

Hiệu quả của công tác xây dựng nông thôn mới ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020

28-05-2020 9:16 am
Nhờ vốn vay ngân hàng, nhiều hộ dân ở khu vực nông thôn đã thoát khỏi đói nghèo, phát triển…

Xác thực khách hàng điện tử - chìa khóa phát triển ngân hàng số

28-05-2020 9:14 am
Ngân hàng Nhà nước (NHNN đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một…

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN

28-05-2020 9:02 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông…

Thời cơ cho dịch vụ ngân hàng số và thanh toán điện tử

27-05-2020 2:31 am
Dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước ta, song lại là chất xúc tác…

Cần kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

27-05-2020 2:29 am
Pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kiểm toán đang đặt ra yêu cầu đối với Kiểm toán Nhà…

Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ NHNN Việt Nam

27-05-2020 2:25 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông…

Bài đọc nhiều

Nhằm tránh tình trạng nợ xấu gia tăng khi khách…
“Trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt trong giai…
Pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động kiểm toán…

Quy định mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền

26-05-2020 7:33 am
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa…

Cơ hội tăng vốn đối với Big 4

26-05-2020 7:32 am
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng quốc doanh là rất…

Hà Nội có 3.500 khách hàng đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

26-05-2020 7:27 am
Đây là kết quả của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội dã thực hiện trong thời…

Cần hóa giải rủi ro cho ngân hàng trong dự án đầu tư theo phương thức công - tư

22-05-2020 3:33 am
Trong dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức PPP, vai trò của bên cho vay mà cụ thể là…

Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

22-05-2020 3:28 am
Trước ảnh hưởng của Covid-19, ngành Ngân hàng đã có chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,…