In trang này

ADB cấp khoản vay hàng năm trị giá 800 triệu USD cho Sri Lanka

Hinh anh dong vonNgân hàng Phát trin châu Á (ADB) s cp khon vay trung bình hng năm tr giá 800 triu USD cho Sri Lanka trong giai đon 2018-2022 nhm giúp thúc đy tăng trưởng kinh tế ca quc gia châu Á này.

Trong mt thông báo đưa ra trong tun này, ADB cho biết khon vay trên s tp trung h tr Sri Lanka xây dng h thng cơ s h tng cht lượng cao trong các lĩnh vc giao thông, năng lượng và đô th.

Kế hoch gii ngân ca ADB cũng góp phn h tr n lc ca Chính ph Sri Lanka nhm hướng ti các mc tiêu phát trin then cht như đa dng hóa nn kinh tế, to vic làm, nâng cao thu nhp cho người lao đng và phát trin kinh tế nông thôn.

Theo ADB, trong mt thp k qua, Sri Lanka đã có nhng bước tiến đáng k trong vic hướng ti các mc tiêu phát trin, trong đó có vic gim mt na t l đói nghèo xung mc mt con s cũng như nhng tiến b v phát trin con người.

Đnh chế tài chính khu vc cũng cho rng trong khi Sri Lanka vn đang v trí gn đt mc thu nhp trung bình cao, nước này cn phi có các bin pháp nhm thúc đy đà tăng trưởng bn vng.

Trước đó, Qu Tin t Quc tế (IMF) ngày 1/3 đã nht trí ni li gói cu tr tài chính tr giá 1,5 t USD cho Sri Lanka, vn b đình hoãn do khng hong chính tr đã nh hưởng nghiêm trng đến đà tăng trưởng kinh tế ca nước này.

IMF cho biết, các quan chc ca đnh chế tài chính này trong chuyến thăm Colombo ngày 1/3 đã nht trí s tái kích hot gói tín dng trong ba năm, bt đu t năm 2016 và kéo dài thi gian gii ngân thêm mt năm.

Nhóm làm vic ca IMF đã đt được tha thun sơ b cp chuyên viên vi các quan chc Sri Lanka, theo đó cho phép nước này có thêm thi gian hoàn thin chương trình ci cách kinh tế. IMF tng d đnh cp khon gii ngân vào tháng 10/2018.

Theo s liu ca Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, do khng hong chính tr, kinh tế nước này ch tăng trưởng 3% trong năm 2018, mc tăng thp nht trong 17 năm qua. IMF d đoán kinh tế Sri Lanka s tăng trưởng 3,5% trong năm 2019.

Trong quá trình khng hong, ba cơ quan xếp hng tín dng quc tế đã h mc đánh giá n ca nước này, trong khi chi phí đi vay gia tăng đã buc Sri Lanka t b các kế hoch huy đng vn vay t nước ngoài.

Tuy nhiên, IMF cho rng kinh tế Sri Lanka đang dn bình phc t đà suy yếu trong năm 2018, trong bi cnh nước này đang chng kiến nhng cú sc t bên ngoài.

Theo TTXVN

Xem 326 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng