Sunday, 31 May 2020
TIN MỚI
ACB tìm kiếm 1.000 nhân tài

ACB tìm kiếm 1.000 nhân tài

Vi mong mun bt tay 1.000 nhân tài, Ngân hàng Á Châu (ACB) tiếp tc chương trình "Đi tác s nghip" nhm tìm kiếm 1.000 nhân tài có kinh nghim làm vic đa dng, không gii hn trong lĩnh vc tài chính ngân hàng; đy mnh tuyn dng trong lĩnh vc IT.

Hướng đi ca chương trình "Đi tác s nghip" mà ACB đang trin khai toàn quc là nhân tài đang tìm kiếm không nht thiết phi xut thân là dân "bankers", có th đến t nhng lĩnh vc chuyên ngành khác, t sinh viên mi ra trường cho đến người có kinh nghim, hoc tng làm v trí lãnh đo đu có th nm ly cơ hi làm vic ti ACB. Mt người làm IT ti công ty phát trin game, hoc mt người tng làm qun lý trong ngành hàng tiêu dùng… đu có th mnh dn ng tuyn nếu thc s là người ham hc hi, t tin vào năng lc bn thân, chu được th thách, áp lc và cm thy phù hp vi công vic ngân hàng.

Chương trình "Đi tác s nghip" hướng đến ba nhóm đi tượng chính: sinh viên mi ra trường, người có kinh nghim dưới 3 năm và kinh nghim 3 năm tr lên. Tùy theo tng nhóm đi tượng, ACB đu có mt h sinh thái phát trin năng lc phù hp đ mi "đi tác s nghip" có th phát trin và to dng s nghip mang du n ca riêng mình.

Vi sinh viên mi ra trường hoc chưa có kinh nghim, ACB mang đến cơ hi đào to bài bn, được hc hi và tích lũy kinh nghim, giúp các bn s nâng cao năng lc, t tin hơn khi ra quyết đnh trong nhng thách thc t công vic thc tế.

Đi vi ng viên có kinh nghim dưới 3 năm và cn trau di thêm, ACB đưa ra l trình phát trin s nghip đ bn yên tâm phát huy kh năng cùng vn kinh nghim sn có.

Đi tượng còn li là nhng người đã khá nhiu kinh nghim làm vic, đang có tham vng khng đnh mình ti nhng v trí lãnh đo trung, cao cp thì ACB li có mt môi trường nhiu thách thc vi tm nhìn ln hơn, xa hơn, giúp bn đt phá hơn và to dng được giá tr bn thân.

Năm 2018, khái nim "Đi tác s nghip" trong nhân s ln đu tiên được ACB đưa ra trên th trường đã giúp "ngân hàng ca mi nhà" thu hút gn 800 nhân s tài chính ngân hàng, làm "dày" thêm c cht ln lượng cho đi ngũ nhân s vn được xem là mnh nht trong các ngân hàng. Chiến lược nhân s gn lin vi kinh doanh mt cách đúng đn đã đem đến cho ACB mt kết qu tăng trưởng 2018 n tượng khi li nhun đt đến 6.388 t đng.

T tin ng tuyn và bt tay làm đi tác t ACB ti http://bit.ly/Doitacsunghiep040519;

Read 928 times
Rate this item
(0 votes)
Xem theo ngày tháng