Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

VietinBank eFAST - Dịch vụ ngân hàng vượt trội cho doanh nghiệp

VietinBank eFAST Dich vu ngan hang vuot troi cho doanh nghiepDch v Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghip (KHDN) - VietinBank eFAST ca Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) là mt kênh giao dch ngân hàng đin t hiu qu, tiết kim chi phí và thi gian giao dch cho khách hàng đang được trin khai mnh m.

T gia tháng 6/2016, VietinBank cho ra mt phiên bn VietinBank eFAST Mobile vi giao din thân thin, d s dng, bo mt cao. Sau hơn 2 năm đi vào hot đng, VietinBank eFAST Mobile đã tr thành tr th đc lc cho các kế toán trưởng và ch tài khon vi tính năng phê duyt giao dch theo lô, đem li hiu qu và an toàn thay vì giao dch th công trên giy t như trước.

Tc đ giao dch và tính bo mt được VietinBank coi trng hàng đu khi trin khai VietinBank eFAST. H thng VietinBank eFAST trin khai gii pháp cân bng đăng ti cho phép nhiu máy ch x lý giao dch song song, liên tc, to điu kin đ VietinBank eFAST x lý s lượng ln giao dch trong thi gian ngn, đm bo các giao dch nhanh chóng và thông sut cho tt c các KHDN.

Thu hiu nhu cu ca khách hàng v s đm bo an toàn trong giao dch ngân hàng đin t, VietinBank đã phát trin h thng bo mt Internet Banking thông qua VietinBank eFAST vi nhiu lp kim soát chng tn công và phòng th theo chiu sâu. Khách hàng có được s an tâm bo mt tuyt đi thông qua thiết b xác thc RSA trong tng giao dch.

Không ch đa dng v phiên bn s dng, VietinBank eFAST được tích hp nhiu tin ích, cung cp nhng dch v đc thù dành cho KHDN theo tiêu chun quc tế, bao gm:

- Dch v Qun lý tài khon chuyên thu: Là dch v ngân hàng đin t duy nht ti Vit Nam h tr khách hàng qun lý các khon phi thu.

- Dch v Kết ni trc tiếp Host to Host: H tr KHDN kết ni t chương trình phn mm kế toán đến h thng VietinBank đ thc hin giao dch nhanh chóng, an toàn vi s lượng và giá tr giao dch ln.

- Dch v Sao kê Tài khon theo đnh dng đin SWIFT MT940.950: H tr doanh nghip nhn đnh kỳ thông tin s dư và danh sách giao dch được thc hin trên tài khon ca doanh nghip m ti VietinBank.

- Dch v Phân quyn người dùng theo nhóm: H tr doanh nghip đáp ng lung giao dch đc lp trong công ty trên cùng mt tài khon và đi vi cùng mt dch v.

- Dch v We Transfer (Gi chng t qua VietinBank eFAST): Cho phép KHDN gi yêu cu trc tuyến đến VietinBank mà chưa cn np ngay chng t gc.

Vi nhng li thế trên, VietinBank eFAST đã tr thành người bn đng hành cùng KHDN trong các giao dch ngân hàng đin t, h tr KHDN phát trin các hot đng sn xut kinh doanh. Không ch được KHDN ghi nhn, VietinBank eFAST đã vinh d nhn được nhiu gii thưởng uy tín t các t chc trong nước và quc tế.

Trong thi gian ti, VietinBank s tiếp tc đu tư v h thng công ngh hin đi, bi dưỡng và đào to đi ngũ cán b có trình đ cao nhm tiếp tc phát trin dch v VietinBank eFAST trên c nn tng website và mobile. VietinBank đang khng đnh v thế dn đu th trường trong vic cung cp các sn phm, dch v ngân hàng đin t.

Xem 3021 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.