Thứ ba, 07 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank kết nối giao dịch điện tử qua cổng thông tin điện tử Hải quan

Agribank ket noi giao dich dien tu qua cong thong tin dien tu Hai quanNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã phi hp vi Tng cc Hi quan chính thc trin khai kết ni giao dch đin t và cung cp cho khách hàng dch v np thuế đin t  và thông quan 24/7 qua Cng thông tin đin t Hi quan.

Đây là dch v mi, nhm tăng cường ci cách th tc hành chính, gim thi gian thông quan, gim thi gian np thuế, to thun li cho người np thuế,...Các t chc, khách hàng doanh nghip có nhu cu s dng dch v np thuế đin t và thông quan 24/7 ch cn đến Agribank  đ được tư vn và đăng ký s dng mt ln duy nht là có th giao dch 24/7 an toàn, tin li, nhanh chóng, tiết kim thi gian và chi phí.

Theo đó, ti bt c nơi đâu có internet, các doanh nghip đu có th np thuế trc tiếp ti Cng thnh toán đin t Hi quan vào bt k thi gian nào vi mi phương tin và được Agribank xác nhn kết qu giao dch thành công, đng thi thông quan hàng hóa ngay sau khi np thuế thành công.

S dng dch v ti Agribank, khách hàng được to điu kin cung cp ngay chng t thu ngân sách nhà nước tt c các đim giao dch ca Agribank trên phm vi toàn quc.

Khách hàng s được min phí đăng ký và s dng dch v np thuế đin t và thông quan 24/7; min phí khi khách hàng chuyn tin đến tài khon Kho bc Nhà nước m ti Agribank.

Khách hàng ch cn thanh toán phí chuyn tin trong nước (t tài khon Agribank đến tài khon Kho bc Nhà nước m ti ngân hàng thương mi khác h thng Agribank).

Khách hàng có th tham kho Hướng dn s dng dch v dch v Np thuế đin t và thông quan 24/7 theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký thông tin ti Cng thanh toán đin t ca Tng cc Hi quan.

Bước 2:  Đăng ký/xác nhn y quyn trích n tài khon ti các đim giao dch ca Agribank

Bước 3: Truy cp ti Cng thông tin đin t hi quan đ lp chng t np thuế đin t.

Bước 4: Ngay sau khi khách hàng thc hin giao dch thành công, Agribank s t đng trích tin t tài khon khách hàng đ thc hin np thuế và xác nhn đến cơ quan Hi quan đ khách hàng thc hin thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm Dch v Thanh toán và Kiu hi Agribank, đin thoi: 0243.7620235/236; trc tiếp đến các chi nhánh và phòng giao dch Agribank trên toàn quc; hoc liên h qua Contact Center: 1900558818.

Xem 3951 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng