Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Đã có Bộ tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên về thẻ chip nội địa

Hinh anh the chipNgày 05/10 Ngân hàng Nhà nước Vit Namđã ban hành Quyết đnh s 1927/QĐ-NHNN công b B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa, nhm đm bo an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng th ngân hàng, to thun li cho vic gia tăng các tính năng, tin ích cho ch th.

B Tiêu chun cơ s v th chip ni đabao gm: 05 Tiêu chun cơ s quy đnh Các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip tiếp xúc ti Vit Nam (TCCS 01-1:2018/NHNNVN đến TCCS 01-5:2018/NHNNVN) và 05 Tiêu chun cơ s quy đnh Các yêu cu k thut th thanh toán ni đa công ngh chip không tiếp xúc ti Vit Nam (TCCS 02-1:2018/NHNNVN đến TCCS 02-5:2018/NHNNVN).

NHNN cho biết, đây là B Tiêu chun cơ s đu tiên quy đnh chi tiết và đy đ các yêu cu k thut th thanh toán ni đa ti Vit Nam theo công ngh chip tiếp xúc và không tiếp xúc, được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xây dng theo hướng tương thích vi chun EMV. Vic ban hành B Tiêu chun cơ s v th chip ni đa nhm đm bo an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng th ngân hàng, to thun li cho vic gia tăng các tính năng, tin ích cho ch th.

Vi vic chính thc hoàn thin B Tiêu chun cơ s cho th chip ni đa, l trình chuyn t th t sang th chip các ngân hàng khác được kỳ vng s din ra nhanh hơn trong thi gian ti, sm đt mc tiêu đến năm 2020 toàn b th ngân hàng trên c nước s được chuyn đi sang th chip.

Xem 766 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.