Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

Đông Nam Á giữa làn sóng thanh toán di động

Hinh anh thanh toan di dongĐông Nam Á đang ni lên như mt khu vc công ngh thanh toán đin t, gm c nhng ví đin t phát hành t h thng ngân hàng và nhng ng dng thanh toán di đng t các công ty công ngh.

Ch trong thi gian ngn, th trường Đông Nam Á xut hin mt “rng” nhng công c thanh toán s dng đin thoi di đng khác nhau, to thành cuc đua chiếm lĩnh th trường tài chính không tin mt, và thm chí to nên bi ri cho người s dng. Gia làn sóng công ngh đó, Singapore tr thành nước đu tiên trên thế gii thiết lp mã QR quc gia, thng nht môi trường thanh toán trc tuyến, gián tiếp đưa nn tài chính mng vào din qun lý quc gia.

Nhn nhp thanh toán đin t

Th trường thanh toán đin t và đc bit thanh toán di đng rt sôi ni trong my năm gn đây ti Đông Nam Á. Nguyên nhân trước hết là do các công ty công ngh trong vùng đang chuyn t kinh doanh ng dng đơn đc sang kinh doanh h sinh thái, đin hình như Go-Jek vi Go Pay hay Grab vi Grab Pay. Quan trng nht là chiến lược bành trướng xuyên biên gii ca các ng dng thanh toán Trung Quc như AliPay và WeChat Pay nhm chiếm lĩnh th trường tài chính non tr này. Nghiên cu thc hin bi Allied Market Research (Anh) cho biết th trường thanh toán di đng có th đt đến 3.388 t đô la M (79.000 t đng) vào năm 2022, trong đó khu vc châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nht.

eWallet hay ví đin t nm trong chiếc đin thoi di đng đã tr thành mt trn tiên phong vì rt quen thuc như ví tin truyn thng. Không ch các ngân hàng phát hành mà c các công ty công ngh tc nhng ông ch ca các ng dng thanh toán trc tuyến (ePay) cũng cung cp cho khách hàng nhng ví đin t. Trang theaseanpost.com cho biết AliPay và WeChat Pay đang cung cp ví đin t cho khách hàng ca h ti các nước Đông Nam Á, mà trước hết là khách du lch Trung Quc. T Bangkok Post (Thái Lan) cho biết, ch trong tháng 6-2016, trong s 8,2 triu người Trung Quc đến Thái Lan đã có 5 triu người s dng ví tin AliPay.

Công ty nghiên cu th trường Euromonitor (Anh) cho biết, các ng dng di đng này cũng đang chia s th phn vi ví đin t và c hai đu là mt phn ca h thng ngân hàng trc tuyến (e-banking). Cuc tn công ca AliPay và WeChat Pay vào Đông Nam Á là mt trong các đng lc làm cho ng dng thanh toán đa phương ni lên. Người ta bt đu nghe nhiu đến TaPay Malaysia, PromptPay Thái Lan và PayNow Singapore. Đó là nhng ht nhân được chính ph ng h đ tiến ti quy hoch h thng thanh toán mng hp nht cho mi nước thông qua mã QR quc gia. Cùng lúc này, các công ty có tm hot đng rng như ng dng gi xe Grab và Go-Jek cũng phát trin ng dng thanh toán ca mình.

Trào lưu hình thành mã QR quc gia

Xut phát t mã vch (Bar Code), mã QR ngày nay đã vượt ra khi vai trò xác đnh nhãn mác và phương tin thâu ngân ti quy đ tr thành mt phương tin thanh toán ph thông khi kết hp vi mt ng dng thanh toán di đng nào đó. Indonesia và Vit Nam đang đi đu trong vic áp dng mã thanh toán QR trong khi Singapore và Thái Lan nhm đến thiết lp mã QR quc gia.

Mã QR quc gia là mt loi mã được s dng chung cho các mã QR ca công ty bán hàng cũng như cho các ví đin t và thanh toán di đng ca công ty tài chính. Mã QR quc gia này s chp nhn các hình thc thanh toán đin t c trong và ngoài nước, t các ví tin đin t cho đến các sn phm công ngh khác nhau ca ngân hàng.

Cui tháng 11-2017, Hi đng thanh toán thuc y ban tin t Singapore (MAS), gm 20 thành viên bao gm nhng nhà lãnh đo ngân hàng, các t chc thanh toán và các nhà kinh doanh đã ng h bn tiêu chun v mt mã thanh toán QR chung cho Singapore, gi là SGQR. Mã SGQR được phát trin vi s đng ch trì ca Cơ quan Qun lý tin t Singapore (MAS) và cơ quan chính ph ph trách các hot đng v công ngh thông tin và truyn thông. Đây là ln đu tiên mt mã QR quc gia được thiết lp bao gm nhng giao thc cho th trường đa phương da trên các tiêu chun QR ca nhng h thng thanh toán quc tế. Sopnendu Mohanty, Giám đc k thut tài chính ti MAS nói “SGQR là mt sáng kiến quc gia chưa tng có nhm cung cp cho người tiêu dùng và các nhà buôn tri nghim thanh toán đin t va lin lc va liên tc”.

Sau nhiu tháng chun b, mã thanh toán quc gia SGQR ca Singapore đã sn sàng đ mi người tiêu dùng ti nước này ti v đin thoi và chính thc đưa vào s dng vào đu năm 2019. T đây h có th thanh toán, thu, chi, hay chuyn khon, đu tư, cho dù ngun tin ca h đến t đâu, nm trong wallet hay pay nào và cho dù h thanh toán cho ai nhng món hàng hay dch v nào. Trong khi đó ti Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết h đã bước đu cho ra đi mã thanh toán Thai QR tiêu chun cho các hình thc thanh toán đin t chung vi tên gi là Thailand PromptPay.

Vic hình thành mã quc gia, da trên công ngh mã vch QR là mt bo đm cho nn tài chính quc gia, giúp chn đng s thao túng tài chính ca nhng ng dng ngoi lai như Ali Pay vn đang vượt ra ngoài tm kim soát ca tng nước. Mt khác, s thng nht trong mã QR giúp cho các công ty công ngh d dàng phát trin h sinh thái ca mình mt cách bình đng.

Theo Thi báo kinh tế Sài Gòn

Xem 419 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.