Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Vietcombank bổ sung tiện ích trên VCB - iB@nking

Vietcombank bo sung tien ichT ngày 08/10/2018, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chính thc m rng các hình thc Chuyn tin tương lai, Chuyn tin đnh kỳ cho các giao dch liên ngân hàng, áp dng trên kênh Ngân hàng trc tuyến 24/7 VCB - iB@nking và dành cho các khách hàng cá nhân. 

Vi vic m rng dch v ln này, chuyn tin tương lai hay đnh kì đu đã có th thc hin được thông sut trên kênh VCB-iB@nkingc cho người nhn có tài khon ti Vietcombank và người nhn có tài khon các ngân hàng khác h thng Vietcombank.

Lưu ý:

- Chuyn tin tương lai: cho phép khách hàng lp lnh giao dch chuyn tin cho người hưởng có tài khon ti ngân hàng khác ti Vit Nam vi hiu lc là 01 ngày xác đnh trong tương lai

- Chuyn tin đnh kỳ: cho phép khách hàng lp lnh giao dch cho người hưởng có tài khon ti ngân hàng khác ti Vit Nam vi ngày hiu lc theo 01 chu kỳ nht đnh (ngày/tháng/năm)

Các chính sách phí chuyn tin và hn mc chuyn tin áp dng như giao dch chuyn tin trên kênh VCB-iB@nking hin nay ca Vietcombank.

Ngoài ra, trường hp vì bt kì lý do nào đó mà khách hàng có nhu cu hy lnh giao dch chuyn tin tương lai hay đnh kì, h thng Vietcombank sn sàng h tr khách hàng thc hin hy lnh ngay trên kênh VCB-iB@nking, ch cn thi gian hy lnh trước 7h30 sáng ca ngày lnh có hiu lc. Còn đi vi các khách hàng ch đng hy kênh giao dch VCB-iB@nking thì h thng s t nhn din và hy luôn các lnh chuyn tin tương lai hay đnh kì ca khách hàng đó, đm bo tránh phát sinh các vướng mc hay ri ro.

Thông tin chi tiết, liên h: Trung tâm H tr khách hàng 24/7 theo s máy 1900 545413 hoc đến đim giao dch ca Vietcombank gn nht.

Xem 3959 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng