Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI

NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP

Hinh anh hoat dong ngan hangNgày 01/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 7378/NHNN-TD yêu cu các t chc tín dng (TCTD) thc hin Ngh đnh s 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 ca Chính ph v kinh doanh xut khu go.

Theo đó, đ trin khai thc hin Ngh đnh s 107/2018/NĐ-CP, NHNN yêu cu các TCTD thc hin mt s ni dung sau:

Ch đng cân đi ngun vn đ cho vay kp thi các nhu cu vn quy đnh ti Khon 5 Điu 22 Ngh đnh s 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 ca Chính ph, đm bo phù hp vi quy đnh v cho vay ca TCTD đi vi khách hàng và chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip nông thôn.

Trường hp giá thóc, go hàng hóa gim quá thp bt hp lý, không phù hp vi giá thóc đnh hướng quy đnh ti Điu 14 Ngh đnh s 107/2018/NĐ-CP, TCTD áp dng bin pháp c th đ điu tiết th trường, góp phn hn chế thit hi cho người sn xut theo ch đo ca Th tướng Chính ph và hướng dn ca NHNN trong tng thi kỳ.

Xem 394 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.