Thứ ba, 25 Tháng 6 2019
TIN MỚI
Techcombank đang phát triển toàn diện, vững chắc

Techcombank đang phát triển toàn diện, vững chắc

Công ty chng khoán Bo Vit (BVSC) va công b v Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) cho thy, trong nhóm các ngân hàng TMCP, tuy ch đng th 5 v tng tài sn nhưng đng th 1 v li nhun vi mng lưới hot đng gm 315 chi nhánh và phòng giao dch cùng 1.117 ATM ph khp toàn quc.

Techcombank s hu 35% lượng khách hàng cao cp ti Vit Nam nh s đa dng trong sn phm và dch v.Khách hàng ca Techcombank hin được chia thành 3 nhóm chính là nhóm doanh nghip ln (WB), khách hàng cá nhân (PFS) và các doanh nghip khác (BB). Mc dù cơ cu cho vay trên th trường 1 tương đi cân bng gia khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghip, ngun vn huy đng ca Techcombank hin tp trung nhóm PFS vi lượng tin gi huy đng t nhóm này chiếm 74,3% tng ngun vn huy đng t th trường 1 ca Techcombank, trong đó 66% đến t nhng khách hàng có thu nhp hàng năm trên 1 t đng. Đây là mt trong nhng đim khác bit rt ln so vi nhng ngân hàng khác trong h thng hướng đến đ ph rng ca sn phm dch v cũng như các nhóm khách hàng phân khúc trung cp. Nhóm PFS cũng là nhóm đóng góp nhiu nht vào tng thu nhp hot đng và thu nhp hot đng dch v ca Techcombank trong năm 2017 vi t l ln lượt là 37,8% và 51,8%.

Cho vay phát trin bt đng sn và cho vay mua nhà hin đóng góp 40% tng dư n cho vay ca Techcombank. Xét riêng v cho vay mua nhà, Techcombank chiếm 16% th phn, đng th 2 trong h thng sau BIDV. Riêng v phân khúc cao cp và sang trng, Techcombank nm 31% th phn trên th trường TP. H Chí Minh và Hà Ni. Giá tr bình quân mi khon vay ca Techcombank là khong 2,6 t đng. S tp trung vào lĩnh vc cho vay bt đng sn xut phát t mô hình kinh doanh theo chui ca Techcombank vi s thành công đc bit ca chui giá tr trong ngành bt đng sn vi Vingroup cùng hàng lot d án nhà ca tp đoàn này trong nhng năm va qua.

T trng các khon vay dài hn ca Techcombank tăng t 24% năm 2014 lên 32% năm 2015 do tăng mnh các khon cho vay bt đng sn (gm c cho vay phát trin d án và cho cá nhân vay mua nhà) và sau đó duy trì xung quanh 31-34% trong 2016-2017 khi Techcombank ch đng cơ cu đ hn chế ri ro liên quan đến các khon n dài hn. C th là thay vì gii ngân nhng khon vay dài hn ln, Techcombank tư vn cho các khách hàng vay vn phát hành trái phiếu doanh nghip.

Khong 82% lượng trái phiếu doanh nghip được phân phi cho các khách hàng trong h sinh thái ca Techcombank và các t chc tài chính khác. Nh đó, Techcombank hn chế được ri ro nhưng vn duy trì được ngun thu nhp n đnh t phí bo lãnh phát hành và phí phân phi trái phiếu. Năm 2017, tng doanh thu phí liên quan đến phát hành trái phiếu đt 571 t đng (tăng 21% so vi 2016), đóng góp 24% vào tng thu nhp dch v ca Techcombank.

Techcombank đng đu v th phn doanh thu phí bo him qua kênh bancasurance ti Vit Nam vi 25% th phn ti 31/3/2018. Đim đáng lưu ý là Techcombank đã trin khai hot đng bancasurance khi chưa có nhiu ngân hàng mn mà vi hot đng này. Trước đây, Manulife có 4 đi tác ngân hàng là Techcombank, SCB, VPbank và ANZ nhưng hu như toàn b doanh thu phí bo him qua kênh banca (95%) ca Manulife đu đến t Techcombank và tăng trưởng doanh thu phí bo him trong 2016-2017 đu mc cao.

Theo các chuyên gia ca BVSC, s tp trung vào lĩnh vc cho vay bt đng sn ca Techcombank xut phát t mô hình kinh doanh theo chui vi s thành công đc bit ca chui giá tr trong ngành bt đng sn vi Vingroup cùng hàng lot d án nhà ca tp đoàn này trong nhng năm va qua.

Các chui giá tr mà Techcombank la chn hin ti bao gm: bt đng sn, bán l, du lch và gii trí, ô tô ph tùng xe máy và dch v tài chính. Ngoài chui cui cùng, tt c các chui còn li đu là nhng lĩnh vc có s tham gia ca Vingroup.

Mc dù trong 6 tháng đu năm Techcombank mi tăng trưởng tín dng khong 4% nhưng BVSC cho rng mc tiêu tăng trưởng 15% c năm vn hoàn thành và gi tc đ như vy trong năm 2019 nh đy mnh cho vay bt đng sn vi các d án ca Vingroup. C th, trong na cui năm nay Vingroup có kế hoch m bán khong 45.000 căn ti 9 d án khác nhau (tng giá tr hp đng ước tính khong 115.000 t đng, bao gm 3 d án Vincity (mt ti TPHCM và hai ti Hà Ni) trong Q3/2018; 3 d án Vinhomes (hai ti Hà Ni và mt ti Hi Phòng) trong Q4/2018 và 3 d án đã được m bán trong na đu 2018 s được m bán giai đon tiếp theo na cui năm.

Xem 3101 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.