Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Cuộc đua giữa Fintech và ví điện tử tại Việt Nam

Cuoc dua giua Fintech va vi dien tu tai Viet NamTheo Asian Banker Research, tng s người dùng ví đin t d kiến s vượt mc 10 triu người dùng vào năm 2020. Trong khi đó Fintech dường như đang tt lùi li phía sau khi vic thanh toán qua mua sm online không được như kỳ vng.

Tim năng phát trin thanh toán đin t ca Vit Nam

Vit Nam được đánh giá là th trường ngân hàng bán l phát trin nhanh nht hin nay châu Á vi mc tăng trưởng d kiến hàng năm là 25% t năm 2016 đến năm 2018. Đây cũng là nơi có hơn 20 fintech trong lĩnh vc thanh toán trc tuyến.

Hơn 90% các khon thanh toán đang được thc hin thông qua tin mt, nhưng s thích ca người tiêu dùng đang thay đi thúc đy s phát trin ca vic thanh toán qua th. S lượng th tín dng đã tăng t 2,1 triu đến 5,2 triu th trong giai đon 2011-2016. Asian Banker Research d kiến đến năm 2018 hơn 8 triu th tín dng s được lưu hành.

Theo thng kê ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), tính đến cui năm 2013 có khong 1,84 triu người dùng ví đin t vi tng khi lượng giao dch 1,1 t USD. Nhưng đến năm 2016 con s này đã tăng lên đến 3 triu người dùng ví. Tng s người dùng ví d kiến s vượt mc 10 triu người dùng vào năm 2020 (Hình 1), theo Asian Banker Research.

Theo Hip hi Th ngân hàng Vit Nam, trong năm 2016, 83% ca tt c các giao dch th máy rút tin t đng (ATM) là đ rút tin mt. Ít hơn 17% cho chuyn tin, và ch có 0,3% giá tr cho thanh toán POS.

S tăng trưởng ca các công ty fintech Vit Nam t năm 2010 đến 2014 là nh s kỳ vng phát trin ca lĩnh vc thương mi đin t.

Tuy nhiên, thc tế cho thy nhóm khách hàng thc hin mua hàng online đã không h tr cho mô hình kinh doanh này. Ch có chưa đến 7% khách hàng có ng dng thanh toán thc hin mua hàng trc tuyến. Do đó, nhng công ty fintech li buc phi m rng phm vi dch v ca mình bao gm c tài chính tiêu dùng, bo him và c các trò chơi.

Cnh tranh gia các ví đin t

Vit Nam có hơn 12 ví đin t đang cnh tranh ln nhau. S tn ti ca quá nhiu nn tng cnh tranh cho mt nhóm khách hàng nh s kích thích cho vic thâu tóm, sáp nhp hoc đóng ca.

Trong đó, MoMo đã tr thành nhà cung cp ví đin t ln nht ti Vit Nam bng cách cung cp tri nghim tt hơn và to mi quan h đi tác sm vi nhng nhà cung cp hin ti.

Công ty bt đu m rng phm vi dch v và sm xây dng các liên minh vi các đi tác như Vietcombank. T đó mang li s tin li trong vic thanh toán cho người tiêu dùng (C2B), doanh nghip ti doanh nghip (B2B) và thanh toán ngang hàng (P2P) tương đương các ngân hàng thương mi. Công ty hướng ti mc đích to ra mt h sinh thái thanh toán tương t như Alipay và WeChat Pay ti Vit Nam.

Tính đến cui năm 2016, MoMo có 2 triu người dùng, chiếm khong 70% đến 80% tng s th trường ví đin t. Mô hình doanh thu da trên phí ca nó bt ngun t phí thương gia và nhà cung cp dch v ví di đng trên mi giao dch.

Bên cnh đó, các ngân hàng thương mi cũng đang c gng xây dng ví đin t ca riêng mình, chng hn như VPBank vi Timo và Maritime Bank vi MEED.

Timo (viết tt ca Time and Money), được ra mt vào năm 2015 vi tư cách là ngân hàng duy nht k thut s, hot đng vi giy phép ngân hàng ca VPBank. VPBank vn hành toàn b nn tng điu hành ph tr, trong khi Timo thúc đy đ xut giá tr mt trước.

MEED, mt công ty công ngh có tr s ti Hoa Kỳ cung cp nn tng toàn cu cho các t chc tài chính, cung cp nn tng ngân hàng di đng cho Maritime Bank.

Tiến trình chuyn đi ca MoMo

M-Service, công ty đng sau MoMo, đã nhanh chóng phát trin mô hình kinh doanh ca mình k t năm 2007. Công ty này đã sm chuyn sang gii pháp thanh toán k thut s bi vì nó nhn ra nhng hn chế và chi phí phc v khách hàng thông qua mt mô hình đi lý.

Khách hàng ca MoMo bao gm khong 50% người dùng ví di đng và 50% khách hàng được phc v bi mng lưới đi lý ca h. Vi mng lưới hơn 5.000 đi lý đc lp, thông qua đó khách hàng có th np tin vào tài khon ca h, rút tin, thanh toán hóa đơn và các giao dch tài chính khác. MoMo có kế hoch phát trin mng lưới ca mình cho đến 11.000 đi lý và hơn 7 triu người dùng ví đin t.

Tim năng cho MoMo có th lên đến 15 triu khách hàng trong khong 40 triu người lao đng ti Vit Nam và nhm đến các công nhân TP HCM và Hà Ni, có tng s khách hàng ngân hàng bán l khong 12,5 triu người.

Trong năm 2013, Goldman Sachs đã đu tư 5,75 triu USD vào MoMo, và M Service đã huy đng thêm 28 triu USD M t qu B ca Standard Chartered Private Equity và Goldman Sachs vào năm 2016.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Xem 3325 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng