Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Coi dữ liệu là tài sản chiến lược

Coi du lieu la tai san chien luocMi ngân hàng cn có mt cái nhìn sâu sc v d liu, xut phát t s hiu biết v hành vi cũng như d đoán các s kin tài chính, cuc sng ca khách hàng.

Qun tr d liu được nhc ti như là mt h thng bao gm các quy đnh, quy trình có liên quan đến các hot đng d liu tuân theo mt mô hình được thng nht trong t chc. Mô hình này quy đnh ai là người được tiếp cn/s dng/khai thác thông tin nào, khi nào, trong hoàn cnh nào và s dng công c gì. Vi lĩnh vc tài chính - ngân hàng, theo Ths. Phm Anh Tun, U viên HĐQT Vietcombank, qun tr d liu trong bi cnh đy mnh phát trin ngân hàng s, các hot đng trc tuyến kết ni vi mng công cng, phm vi kết ni rng luôn đt ra nhiu thách thc v bo mt thông tin, gia tăng nguy cơ chính do ti phm mng gây ra như làm l d liu mt, phát tán, d liu b thay đi, chnh sa bt hp pháp.

D liu nói chung và d liu trong ngành Ngân hàng nói riêng có nhng đim cn nhìn vào như: d liu hin có, d liu tim năng, d liu có ích và d liu có th chia s.

Đi din IBM Vit Nam cho rng mi ngân hàng cn có mt cái nhìn sâu sc v d liu, xut phát t s hiu biết v hành vi cũng như d đoán các s kin tài chính, cuc sng ca khách hàng. Đơn c như trường hp OCBC, nhà băng này đã s dng công ngh real-time (thi gian thc) đ đt hiu qu tiếp th đt phá. Theo đó, OCBC s dng phân tích khách hàng và chiến lược marketing mi đ cá nhân hoá phiếu ca khách hàng và thông tin liên lc.

Bng cách phân tích d liu khách hàng như lch s s ln truy cp tài khon, t đó xác đnh mô hình nht đnh và các s kin quan trng, các ngân hàng được thiết kế mt chiến lược marketing tp trung vào mt khi lượng ln các mc tiêu, truyn thông tiếp th tuỳ biến, bán cho khách hàng các sn phm, dch v có sc thu hút vi h.

Có nhiu cách đ khai thác d liu ca khách hàng ti ngân hàng. Có nhà băng phân tích các giao dch, thanh toán, mc đ tương tác qua các kênh, chi tiêu... ca khách hàng đ có th cung cp d liu thi gian thc chun xác nht. Hay vic tn dng truyn thông xã hi đ có cái nhìn sâu sc v khách hàng thông qua khám phá các s kin trong cuc sng, t đó xây dng h sơ khách hàng. Đây cũng là phương pháp giúp ngân hàng tiết gim tương đi chi phí.

Mt chuyên gia chia s, thc tế din ra mi ngày ti nhiu chi nhánh ca các ngân hàng trên khp thế gii là khó khăn trong x lý các th tc giy t liên quan ti thương mi. “Các t chc, ngân hàng này thuê và đào to thêm nhân s có kiến thc đ gii quyết s gia tăng khi lượng công vic. Đây là mt gii pháp không có quy mô dài hn đ đáp ng nhu cu th trường, mà cn phi có nhng gii pháp thông minh, thiết thc, xut phát t t thân ca mi t chc tài chính”, v này cho hay.

Ông Nguyn Phương Quân - Phó giám đc Trung tâm An toàn bo mt Công ngh, SHB cũng nhn thy cn có mt gii pháp bo mt d liu tng th vi yêu cu qun tr tp trung bng vic: phân loi và đánh du, mã hoá và kim soát truy cp d liu, kim soát thiết b ngoi vi kết ni ti máy trm, chng tht thoát d liu.

Tuy nhiên, đ đưa ra được mt gii pháp có tính kh thi thì cn mt s đu tư tương xng. Mt kho sát ca Công ty Gii pháp Sunoida DMCC so sánh v mc đ đu tư chi phí trung bình s dng đ qun lý d liu cho mt khách hàng ca ngân hàng Vit Nam và mt s khu vc cho thy s chênh lch khá ln. Mc chi phí này ti khu vc châu Âu là 5,52 USD, Trung Đông là 4,07USD, châu Á - Thái Bình Dương là 3,84 USD, châu Phi là 3,53 USD, còn ti Vit Nam là dưới 0,5 USD. đây, các loi chi phí được tính gm chi phí nhân s, chi phí giy phép, chi phí vn hành h thng và chi phí đu tư h thng.

Giám đc d liu ca MB, ông Nguyn Minh Đc đt ra câu hi: “Chúng ta luôn nói v vic s hoá ngân hàng, nhưng bao nhiêu khách hàng có thông tin chính xác? Khi thông tin gia các h thng ni b trong ngân hàng không được đng b vi nhau, d liu chưa được nhìn nhn là mt loi tài sn”.

Điu này dn ti h qu là các ngân hàng chưa có b phn chuyên trách qun tr d liu, chưa trin khai được Khung Qun tr d liu. Mà thc tế vic nâng cao cht lượng d liu được thc hin ri rác như là mt cu phn ca các d án và thường ch phc v cho mc tiêu ca d án. Hot đng thu thp d liu cũng chưa được coi trng dn đến thiếu nhiu loi d liu phc v hot đng phân tích chuyên sâu.

Theo đi din MB, đ nâng cao cht lượng d liu cn bt đu t người đng đu t chc, phi nhn thc rõ vai trò và giá tr ca d liu đi vi hot đng kinh doanh, coi d liu là tài sn chiến lược ca t chc. Xây dng thói quen s dng d liu trong hot đng ra quyết đnh qun lý, kinh doanh; thay đi mô hình t chc.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 7181 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.