Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan, hình thức

Tranh tinh trang trao giai thuong tran lan hinh thucChiu 11/7, ti tr s Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Hi đng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ch trì phiên hp ca Hi đng đ đánh giá kết qu thc hin nhim v công tác 6 tháng đu năm và mt s nhim v trng tâm 6 tháng cui năm 2018.

Sau khi lng nghe các ý kiến phát biu, kết lun cuc hp, Th tướng Nguyn Xuân Phúc nhìn nhn, công tác thi đua, khen thưởng đt được nhiu kết qu. Các phong trào thi đua được trin khai hiu qu, đi mi hình thc, ni dung phong phú bám sát các mc tiêu, nhim v phát trin kinh tế - xã hi, quc phòng, an ninh và đi ngoi ca đt nước.

T chc tt các hot đng k nim 70 năm Ngày Ch tch H Chí Minh ra Li kêu gi thi đua ái quc (11/6/1948 - 11/6/2018), thu hút được đông đo các tng lp nhân dân, to không khí thi đua sôi ni trong c nước. Qua đây, nhiu tp th, cá nhân tiêu biu xut sc, đin hình tiên tiến trên các lĩnh vc ca đi sng xã hi đã được phát hin, tôn vinh, biu dương, góp phn khích l, đng viên nhân dân, cán b, to đng lc hoàn thành tt các nhim v kinh tế, chính tr.

Mt trn T quc Vit Nam, các đoàn th tiếp tc duy trì và nâng cao cht lượng các cuc vn đng, các phong trào thi đua trên các lĩnh vc ca đi sng xã hi, thu hút đông đo hi viên, đoàn viên tham gia.

Tuy nhiên, bên cnh nhng kết qu đt được, công tác thi đua, khen thưởng vn còn nhng hn chế cn tp trung khc phc. Mt s phong trào thi đua chưa thu hút được s tham gia tích cc ca các tng lp nhân dân, có nơi còn hình thc nên hiu qu chưa cao. Tiêu chí ca mt s phong trào thi đua còn chung chung, chưa đánh giá được tác đng đi vi vic thc hin nhim v chính tr, chuyên môn ca cơ quan, đơn v.

Dn hình nh người ph n tnh Ninh Thun hng ngày bán ve chai đ ly tin giúp các hoàn cnh khó khăn, Th tướng cho rng, đây là tm gương rt quý, đáng trân trng, đng thi yêu cu vic phát hin tp th, cá nhân đin hình trong phong trào thi đua cn thường xuyên hơn, rõ nét hơn khi mà “rt nhiu tm gương tt nhưng chúng ta chưa phát hin hết”.

Cho rng thi gian qua có vic tng danh hiu cho mt s sn phm tiêu dùng chưa đt cht lượng, gây bc xúc xã hi, Th tướng đ ngh chú trng hơn na công tác qun lý, kim tra giám sát v khen thưởng, “vic thuc cha ung thư làm t bt than tre mà được gii thưởng gì đó thì rt phn cm”. “Tôi yêu cu các cp, các ngành khi mà xét phong tng này cn đúng vi cht lượng, đúng vi hiu qu, đóng góp ca sn phm, công trình đó”.

Th tướng đ ngh Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát hin các t chc, cá nhân lm dng hình khen thưởng đ chn chnh kp thi hơn.

Theo báo cáo ca Hi đng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trong 6 tháng đu năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiếp nhn 1.198 t trình đ ngh khen thưởng ca các b, ngành, đa phương. Thm đnh trình Th tướng Chính ph 1.120 t trình khen thưởng. Thc hin 1.213 quyết đnh khen thưởng ca Th tướng Chính ph, Ch tch nước cho 32.281 trường hp, trong đó khen thưởng theo niên hn là 15.644 trường hp, Ch tch nước phong tng, truy tng danh hiu “Bà m Vit Nam anh hùng” cho 1.156 m; 1.109 Huân chương Đc lp cho các gia đình có nhiu lit sĩ; 1.696 Huân, Huy chương kháng chiến; phong tng, truy tng danh hiu “Anh hùng Lc lượng vũ trang nhân dân” cho 228 tp th, cá nhân có thành tích trong thi kỳ kháng chiến.

Xem 503 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.