Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Agribank dành 15.000 tỷ đồng tài trợ xuất nhập khẩu ưu đãi lãi suất

Agribank tai tro xuat nhap khau uu dai lai suatT nay - 20/12/2018, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) trin khai gói tín dng 15.000 t đng ưu đãi lãi vay ngn hn ch t 5,0%/năm dành cho khách hàng doanh nghip thuc lĩnh vc xut nhp khu.

Theo đó, trong thi gian din ra chương trình, các khách hàng là pháp nhân và cá nhân có nhu cu vay vn cho mc đích hot đng ca doanh nghip tư nhân (bao gm c khách hàng mi), vay vn đ thc hin phương án sn xut, kinh doanh hàng hóa xut nhp khu s được hưởng lãi sut cho vay ưu đãi ngn hn bng VNĐ t 5% đến 5,5%/năm trong thi gian ti đa 06 tháng k t ngày gii ngân khon vay nếu đáp ng đ các điu kin tham gia chương trình theo quy đnh bao gm:

- Đáp ng đ các điu kin vay vn theo quy đnh hin hành v cho vay đi vi khách hàng trong h thng ca Agribank:

- Có tình hình tài chính lành mnh, minh bch.

- Cam kết thc hin thanh toán quc tế, mua bán ngoi t vi doanh s thanh toán quc tế, mua bán ngoi t ti Agribank ti thiu tương ng vi t trng tài tr vn ca Agribank; đng thi s dng ti thiu 03 sn phm dch v trong gói sn phm dch v kết hp (gm: Tài khon thanh toán; Tin gi có kỳ hn; Tài tr thương mi; Bo lãnh; Chuyn tin; Các dch v thanh toán trong nước qua Agribank; dch v Th; Dch v Internet Banking và Mobile Banking; Bo him).

- Cam kết chuyn ngoi t t hot đng kinh doanh v tài khon m ti chi nhánh Agribank ti thiu vi các Hp đng do Agribank tài tr vn đi vi khách hàng xut khu.

Cũng theo chương trình này, khách hàng tham gia chương trình tài tr xut nhp khu ưu đãi lãi sut ca Agribank không được tham gia các chương trình cho vay ưu đãi khác ca Agribank cùng thi đim và ngược li.

Bên cnh đó, Agribank s thc hin loi tr khách hàng khi đi tượng áp dng ưu đãi lãi sut đi vi khách hàng trong các trường hp sau:

- Đ phát sinh n quá hn hoc phi cơ cu li thi hn tr n đi vi các khon vay ti Agribank.

- S dng vay vn sai mc đích và/hoc vi phm cam kết ti Hp đng tín dng/Hp đng bo đm tin vay.

- Không áp ưu đãi lãi sut đi vi khách hàng đng thi có các khon tin gi ti các TCTD vi lãi sut tin gi cao hơn lãi sut cho vay ưu đãi theo chương trình này vi kỳ hn tương ng.

Thông tin chi tiết, liên h: các đim giao dch ca Agribank trên toàn quc hoc Tng đài chăm sóc, h tr khách hàng 1900558818.

Xem 3670 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.