Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Nhiều ngân hàng vẫn chật vật xử lý nợ xấu

Hinh anh noK t khi Ngh quyết 42 ra đi, x lý n xu các TCTD đã hiu qu lên đáng k. Tuy nhiên, khó khăn vn còn nhiu khi không ít ngân hàng chưa hết cht vt đ rao bán tài sn đm bo trong thi gian va qua, dù t chc đu giá nhiu ln và liên tiếp h giá.

Theo s liu ca NHNN, t năm 2012 đến hết tháng 3/2018, toàn h thng TCTD đã x lý được hơn 753 nghìn t đng n xu. Đáng chú ý, s n xu x lý theo Ngh quyết 42 đt tng cng 100,5 nghìn t đng.

Ch tch HĐTV VAMC- ông Nguyn Tiến Đông tng phát biu trong mt bui to đàm ngành ngân hàng rng, t khi Ngh quyết 42 có hiu lc, hiu qu x lý n xu cao gp rưỡi so vi các thi kỳ trước. Đã có nhng biu hiu tích cc hơn trong x lý n trong thi gian qua khi các ngân hàng t tin và ch đng hơn đ t x lý, ý thc tr n ca khách hàng cũng tt lên nhiu.

Thêm vào đó, chính bn thân VAMC cũng có nhng bước chuyn. Trước đây, VAMC mua n xu ch yếu bng trái phiếu đc bit và phân tích các khon n xu t 30 t tr lên. Tuy nhiên, t 2018, VAMC hn chế vic mua n xu và phát hành trái hiếu đc bit, tiến hành phân tích, phân loi các khon n xu t 10 t tr lên và thc hin mua bán đt đon (mua theo cơ chế th trường).

Không th ph nhn nhng tín hiu tt trong quá trình x lý n xu ca toàn ngành. Thế nhưng, nhìn nhn mt cách toàn din, Ngh quyết 42 cũng không phi là đũa thn giúp gii quyết được hết tt c vướng mc, quan sát cho thy nhiu nhà băng thi gian qua vn còn đang rt khó khăn, cht vt vi các khon n xu ln, đc bit trong vic đu giá tài sn đm bo.

Đu năm 2018, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) thông báo đã bán đu giá thành công và ký hp đng vi các đi tác trong vic chuyn nhượng 3 tài sn bt đng sn ln ti Khu công nghip Đc Hòa III, tnh Long An, tng giá tr hp đng là 9.200 t. Đây là mt trong nhng trường hp thành công tiêu biu trong x lý tài sn bo đm k t khi có Ngh quyết 42.

Tuy nhiên đ có kết qu này, 2 ln bán công khai ca ngân hàng đu tht bi và phi gim giá ti 900 t đng mi thành công. Đng thi Sacombank không nhn được ngay luôn 9.200 t đng mà ch nhn được 920 t đng tin đt cc, s tin còn li 8.280 t được thanh toán tr chm trong vòng 7 năm, ân hn 2 năm đu và phí tr chm 7,5%/năm.

Không được may mn như Sacombank khi x lý được khi tài sn khng trên, nhiu ngân hàng ln khác đang phi cht vt vi khâu đu giá khi dù gim giá mnh, phân tách tài sn theo nhóm đ đu giá vn chưa kết qu.

Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) t đu năm đến nay đã phi nhiu ln h giá khi đim cho các tài sn bo đm, s ln thông báo đu giá cùng 1 tài sn đến 4, 5 ln. Gn nht, nhà băng này đã phi gim giá chào bán ti 77 t đng xung còn 207 t cho lot tài sn đm bo ca Công ty CP Khoáng sn Min Trung. Ch trong năm nay, Agribank đã thông báo đu giá cho tài sn này ti 3 ln, mi ln giá li gim mt ít nhưng vn chưa nhà đu tư nào chu b tin ra mua. S n xu mà Khoáng sn Min Trung đ li ti Agribank lên ti 230 t đng, c gc ln lãi.

Không ch vt v vi tài sn đm bo ca Khoáng sn Min Trung, Agribank còn liên tc chào bán tài sn ca công ty LifePro nhưng mãi không thành. Đã là ln th 5 Agribank t chc chào bán, giá gim 55 t đng so vi ln đu tiên, thm chí quyết tâm hơn khi chp nhn c phương án đu giá theo nhóm tài sn; phiên đu giá d kiến mi đây vn phi lùi li.

Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) cũng đang đy mnh siết n các tài sn bo đm ca Công ty CP Thun Tho Nam Sài Gòn cho khon n gc 1.208 t đng và dư n lãi 1.070 t đng. Giá khi đim ban đu được đưa ra là 845 t đng nhưng BIDV đã quyết đnh gia hn thi gian nhn h sơ vì không ai mua.

Mt s ý kiến cho rng, vic liên tc điu chnh giá chào bán, hoãn phiên đu giá nhiu ln cho thy đnh giá tài sn ca các ngân hàng vn còn chưa chun, khiến vic x lý n xu kéo dài, mt thi gian và công sc.

Mt s khác thì thêm rng, không ch vn đ xác đnh giá tài sn đm bo, ngân hàng hin còn vướng mc không ít tình trng ách tc khâu kê khai thuế, np thuế; hay các khon vay có liên quan đến các v án và đang trong quá trình điu tra, xét x khiến vic x lý tài sn bo đm kéo dài,…

Theo Trí thc tr

Xem 403 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.