Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng tương đối dồi dào

Hinh anh Viet Nam dongy ban Giám sát Tài chính Quc gia (NFSC) cho biết, trong 6 tháng đu năm, thanh khon ca h thng TCTD tương đi di dào do được h tr t vic NHNN mua được lượng ln ngoi t và cung ng tin ròng khong gn 210 nghìn t đng t đu năm đến nay.

Do đó, lãi sut liên ngân hàng liên tc duy trì mc thp. Tính đến ngày 25/6/2018, lãi sut qua đêm mc 1%, lãi sut 1 tun là 1%, lãi sut 1 tháng là 1,6% (gim khong 0,7-0,8 đim % so vi cui tháng trước và gim khong 1,6-2 đim % so vi cùng kỳ năm trước).

Trong khi đó, lãi sut trên th trường tin gi ca t chc kinh tế và dân cư tương đi n đnh. Lãi sut huy đng VND dao đng mc 4,2%-8% (lãi sut huy đng bình quân khong 5,2%). Lãi sut cho vay VND mc 7-11%, lãi sut cho vay USD mc 2,4-7% (lãi sut cho vay bình quân khong 8,8%). Mt s ngân hàng gim lãi cho các lĩnh vc ưu tiên và khách hàng tt, mc gim khong 0,5%.

NFSC cho biết, vn huy đng ca h thng TCTD tăng trưởng mnh hơn so vi cùng kỳ năm 2017. Đến cui tháng 6/2018, tng vn huy đng t t chc kinh tế và cá nhân tăng khong 8% so vi cui năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,8%).

Tăng trưởng tín dng li chm hơn so vi cùng kỳ năm 2017. Đến cui tháng 6/2018, tín dng tăng khong 6,5% so vi cui năm 2017 (cùng kỳ tăng 8,7%). Dư n cho vay vào các lĩnh vc thương mi, công nghip chế biến chế to, lĩnh vc nông lâm nghip gi t trng và tc đ tăng trưởng n đnh. Dư n tín dng phc v đi sng tăng khá so vi cui năm 2017.

Trên th trường ngoi hi, đến 28/06/2018 t giá trung tâm được NHNN điu chnh lên mc 22.655 VND/USD tăng 0,27% so vi cui tháng trước và tăng 1,07% so vi đu năm. T giá giao dch ti các NHTM ngày 28/06/2018 mc 22.965 VND/USD, tăng 0,7% so vi tháng trước và 1,1% so vi đu năm. Trong khi đó, t giá t do tăng khong 0,96% trong tháng 6 và tăng 1,63% so vi đu năm.

Xem 569 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.