Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Đống Đa bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Đng Đa thông báo bán đu giá tài sn bo đm; Thi gian đu giá: ngày 27/7/2018.

Mô t v tài sn:

- Tài sn bán đu giá là Bt đng sn theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s CG 088567, s vào s cp giy chng nhn: CS-BTL 04734 do S Tài nguyên và Môi trường thành ph Hà Ni cp ngày 04/01/2017.

- Nơi đ tài sn: Tha đt s 31 (1p), t bn đ s -/-, đa ch: Khu tp th nhà máy A36, phường Phú Din, qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni.

Giá khi đim: 4.500.000.000 đng (Bng ch: Bn t, năm trăm triu đng).

Kế hoch t chc:

- Thi gian, đa đim xem tài sn: Đến ngày 24/07/2018 ti nơi có tài sn đu giá.

- T chc, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: Đến ngày 27/07/2018 ti tr s T chc đu giá tài sn - Công ty CP Auction House - Hà Ni, đa ch: 106 A8 Đm Tru, phường Bch Đng, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni.

- Thi gian, đa đim, cách thc tham gia đu giá: mi t chc, cá nhân đáp ng đy đ điu kin theo quy đnh pháp lut liên h và đăng ký tham gia đu giá trc tiếp ti tr s Công ty CP Auction House - Hà Ni đến ngày 24/7/2018.

- Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá: Ngày 27/07/2018 ti tr s T chc đu giá tài sn - 106 A8 Đm Tru, phường Bch Đng, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Agribank Chi nhánh Đng Đa. Đa ch: S 211, Xã Đàn, phường Nam Đng, Đng Đa, Hà Ni.

- Công ty CP Auction House - Hà Ni. Đa ch: 106 A8 Đm Tru, phường Bch Đng, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 0246.2930.236 - 01292.803.333.

Xem 2933 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.