Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

NCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Thong baoNgân hàng Quc dân (NCB) thông báo v vic thu gi tài sn bo đm theo Hp đng thế chp s 112/17/HĐTC - 9335 ngày 10/10/2017 đã công chng ti Văn phòng công chng An Nht Nam s 65 Trn Hưng Đo, qun Hoàn Kiếm, thành ph Hà Ni.

Tài sn thu gi:

- Tha đt s: 34                   

- T bn đ s: 1VĐ

- Đa ch tha đt: Thôn Vân Đim, xã Vân Hà, huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni.

- Din tích tha đt: 161m2

- Mc đích s dng: Đt

- Thi hn s dng: Lâu dài

- Giy t v quyn s dng đt: Giy chng nhn QSDĐ s R05865, vào s cp GCN.QSDĐ s 473.QSDĐ/VĐ do UBND huyn Đông Anh, TP. Hà Ni cp ngày 28/03/2002.

- Ch s hu: H gia đình ông Nguyn Văn Bn.

Thi gian thu gi: Sau 15 ngày k t ngày thông báo.

Đa đim thu gi: Thôn Vân Đim, xã Vân Hà, huyn Đông Anh, TP Hà Ni.

Lý do thu gi: Anh Nguyn Văn Cường và ch Nguyn Th Thanh Hng đã vi phm nghĩa v tr n theo Hp đng cho vay s 112.01/17/HĐCV- 9335  và Hp đng hn mc cho vay s 112.02/17/HĐCV - 9335 ngày 10/10/2017 ký gia Ngân hàng TMCP Quc Dân - Chi nhánh Hà Ni vi anh Nguyn Văn Cường và ch Nguyn Th Thanh Hng.

Thu gi tài sn thế chp nêu trên nhm x lý đ thanh toán các khon n ca anh Nguyn Văn Cường và ch Nguyn Th Thanh Hng ti Ngân hàng TMCP Quc Dân. Tng dư n tm tính đến ngày 15/06/2018 là:

+ N gc: 1.488.096.000 đng

+ N lãi: 91.154.803 đng

+ N lãi trên gc quá hn: 1.726.080 đng

+ Lãi chm tr lãi: 3.592.631 đng

Tng: 1.584.569.514 đng (Mt t hai trăm năm mươi sáu triu tám trăm hai mươi mt ngàn hai trăm chín mươi tám đng).

Đ bo đm cho vic thu giữ tài sn được công khai minh bch, NCB thông báo đến anh Nguyn Văn Cường, ch Nguyn Th Thanh Hng, ông Nguyn Văn Bn, bà Nguyn Th Thông, ch Nguyn Th Mai, ch Nguyn Th Cúc. Đ ngh anh Nguyn Văn Cường, ch Nguyn Th Thanh Hng, ông Nguyn Văn Bn, bà Nguyn Th Thông, ch Nguyn Th Mai, ch Nguyn Th Cúc có mt đúng thi gian và đa đim nói trên.

Xem 3600 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.