Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI
IFC thu xếp khoản vay dài hạn 100 triệu USD cho TPBank

IFC thu xếp khoản vay dài hạn 100 triệu USD cho TPBank

Ngày 06/7, ti Hà Ni, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã t chc L ký kết hp đng cho vay hp vn dài hn vi giá tr lên ti 100 triu USD (tương đương 2.300 t VNĐ) vi T chc Tài chính Quc tế (IFC).

Phát biu ti l ký kết, đi din IFC, ông Kyle Kelholfer, Giám đc Quc gia ph trách Vit Nam, Campuchia và Lào, nhn mnh v nhng bước tiến vng chc, lành mnh ca TPBank, cũng như đánh giá cao nhng đóng góp ca ngân hàng vào s phát trin chung ca cng đng doanh nghip Vit Nam, đc bit là các doanh nghip va và nh. Chính nhng điu này là cơ s đ IFC quyết đnh tăng thêm h tr tài chính đi vi TPBank, mt mt th hin nim tin ca IFC vi ngân hàng, đng thi cũng nm trong đnh hướng h tr kinh tế tư nhân ca t chc này. Cùng vi khon đu tư này, IFC cũng s tham gia tư vn cho TPBank trong các lĩnh vc qun tr ngân hàng, qun lý ri ro và nâng cao năng lc phát trin. Bên cnh đó, IFC cũng đã tăng thêm hn mc tài tr thương mi toàn cu cho TPBank lên 60 triu USD. 

Ti bui l, hai bên đã có nhng trao đi v tình hình hot đng cũng như các chiến lược phát trin dài hn trong thi gian ti ca ngân hàng. Ông Nguyn Hưng, Tng Giám đc TPBank cho biết ngân hàng s luôn có nhng h tr sát cánh cùng các doanh nghip, đc bit là các doanh nghip va và nh. Vic tiếp nhn khon vay tr giá lên đến 100 triu USD vi kỳ hn vay 5 năm t IFC s h tr cho TPBank trong vic tăng năng lc đáp ng vn cho các doanh nghip va và nh (SME), song song vi vic cung ng nhng sn phm vi tính năng vượt tri và thiết thc ti khách hàng.

Được biết, vào ngày 21/5/2018 va qua, TPBank cũng đã vinh d được nhn gii thưởng “Ngân hàng phát hành tt nht 2017 v lĩnh vc Tài tr Thương mi cho các d án thích ng biến đi khí hu thông minh Khu vc Đông Á - Thái Bình Dương” t IFC.

Xem 239 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.