Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Pakistan thiết lập cơ chế Bảo hiểm tiền gửi

Pakistan thiet lap co che Bao hiem tien guiMi đây, Ngân hàng Trung ương Pakistan (SBP) chính thc thành lp Tng Công ty Bo him tin gi Pakistan (DPC) nhm bo v quyn li cho người gi tin ti quc gia này trong trường hp xy ra đ v ngân hàng. DPC trc thuc SBP, hot đng vi mc tiêu bo v quyn li cho người gi tin.

Trước mt, hn mc bo him tin gi là 250.000 Pakistan Rupi (tương đương khong 2.000 đôla M) mt người gi tin ti mi ngân hàng đ v.

SBP cho biết tt c các ngân hàng thương mi bt buc tham gia BHTG và phi đóng phí BHTG. Vic thành lp DPC được cho là mt trong nhng bước tiến quan trng bám sát kế hoch chiến lược thúc đy có chế n đnh mng lưới tài chính Pakistan ca SBP giai đon 2016-2020.

Tiến trình xây dng cơ chế BHTG ti Pakistan đã được khi đng t tháng 11/2008 vi s h tr ca Qu Tin t Quc tế (IMF). Thi đim đó, h thng tài chính Pakistan đã phi đi mt vi cuc khng hong thanh khon nghiêm trng, khiến SBP đi phó mt cách cht vt. Mc dù chưa xy ra đ v ngân hàng, nhưng theo kinh nghim, vi nhng biến đng trong th trường tài chính ngày nay, vic xây dng mt cơ chế đ bo v quyn li người gi tin là rt cp thiết. Theo đó, mc tiêu hot đng ca DPC là nhm bù đp thit hi cho nhng người gi tin nh l khi xy ra đ v ngân hàng.SBP cho biết Pakistan cn xây dng mt khuôn kh pháp lý toàn din đ đm bo s an toàn và n đnh ca toàn h thng tài chính ngân hàng bi các nhà hoch đnh chính sách trên toàn thế gii đc bit quan tâm ti tình hình và s n đnh ca h thng tài chính ti quc gia này. Vic thiết lp cơ chế bo v người gi tin chính thc s đem li nhiu li ích cho Pakistan. Qu BHTG t ngun phí BHTG do các t chc tài chính tham gia BHTG đóng có th được s dng đ chi tr và bi thường ngay lp tc cho người gi tin nh l trong trường hp đ v.

Theo tuyên b ca SBP, đi vi Pakistan, cơ chế BHTG không ch gim bt gánh nng ngân sách mà còn giúp cng c s n đnh h thng tài chính. Đng thi, nh vào cơ chế giám sát hiu qu t phía SBP, các khon tin gi ca người dân s được bo v khi các thit hi, t đó nâng cao nim tin ca công chúng vào h thng tài chính quc gia. Nhng tr ct chính ca cơ chế BHTG như siết cht lut và quy đnh ngành ngân hàng và cơ chế giám sát hiu qu đã được thc hin t lâu. Ti nay, s ra đi ca cơ chế BHTG ti Pakistan thêm cng c cơ chế x lý đ v các t chc tài chính. Cơ chế BHTG ti Pakistan s được phát trin bám sát theo B nguyên tc cơ bn phát trin h thng BHTG hiu qu ca Hip hi BHTG quc tế (IADI).

Theo DIV

Xem 452 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.