Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dn v qun lý ngoi hi đi vi hot đng đu tư trc tiếp nước ngoài vào Vit Nam.

Ni dung chi tiết D tho xem tại đây và bản Thuyết minh xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các đơn v, t chc, cá nhân gi v V Qun lý Ngoi hi - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni (Đin thoi liên h: 024.39343313; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 1601 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.