Thứ bảy, 19 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Đường sắt đồng loạt giảm giá vé nhiều mác tàu cho hành khách

Hinh anh tau khachTheo tin Tng công ty Đường st Vit Nam (VNR), hàng lot mác tàu Thng Nht và tàu khu đon xut phát t TP H Chí Minh, Hà Ni đi các đa phương trên tuyến đường st Thng Nht s gim giá t 8-20% ngay trong tháng By và Tám này.

C th, t ngày 7/7 đến hết ngày 12/8, Tng công ty Đường st Vit Nam (VNR) s gim 10% giá vé loi ch ghế ngi hin hành trên các mác tàu SE21/SE22, NH1/NH2 chy vào các ngày th Hai, th Ba, th Tư hàng tun; Các mác tàu SE26, SQN2, SNT2, SNT4, SNT6… chy vào các ngày th Hai, th Ba, th Tư, th By, Ch nht hàng tun; Các mác tàu SE25, SQN1, SNT1, SNT3, SNT5… chy vào các ngày t th Hai đến th Sáu hàng tun.

VNR cũng gim giá 10% các mác tàu SPT2 chy vào các ngày th Hai, th Ba, th Tư, th Năm, Ch nht hàng tun; mác tàu SPT1 chy vào các ngày th Hai, th Ba, th Tư, th Năm, th Sáu, th By hàng tun; mác tàu SPT4 chy vào các ngày th Hai, Ch nht hàng tun; mác tàu SPT3 chy vào các ngày th Hai, th Sáu, th By hàng tun.

T ngày 29/6 đến hết ngày 31/7, ngành đường st gim 8% giá vé hin hành đi vi các loi ch hu hết các ngày trong tun trên các tàu SE17/SE18, QB1/QB2, QB3/QB4; tàu SE20 có ga đi t Đà Nng đến Vinh, có ga đến t Đng Hi đến Hà Ni; tàu SE19 có ga đi t Hà Ni đến Thanh Hóa, ga đến t Vinh đến Đà Nng…

T ngày 1-15/8, VNR cũng thc hin gim 8% giá vé hin hành đi vi các tàu SE17, QB1, QB3 chy vào ngày th Năm hàng tun; tàu SE19 có ga đi t Hà Ni đến Thanh Hóa, ga đến t Vinh đến Đà Nng chy vào ngày th Năm hàng tun…

Bên cnh đó, Tng công ty Đường st cũng điu chnh gim 13% giá vé hin hành đi vi các mác tàu SE17, QB1, QB3, SE19, SE20 trên mt s cung chng k t ngày 1-18/8 vào hu hết các ngày trong tun.

Đi vi hành khách mua vé tp th mt s mác tàu, VNR s gim t 3%-8% đến hết ngày 12/8. Đc bit, t ngày 7/7 đến ngày 12/8, Tng công ty thc hin chương trình gim giá kích cu đi vi các đơn v l hành tham gia chương trình kích cu du lch năm 2018, mc gim cao nht lên đến 20%.

Cùng vi đó, Tng công ty Đường st cũng thc hin chương trình gim giá vé cho hc sinh đi thi và nhp hc. Theo đó, gim 10% giá vé đi vi hc sinh đi thi tt nghip trung hc ph thông; đi thi và nhp hc vào các trường Đi hc, Cao đng, hc vin, Trung hc chuyên nghip, dy ngh và thân nhân đi cùng. Thi gian áp dng đến ngày 31/12.

Xem 812 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng