Thứ hai, 27 Tháng 5 2019
TIN MỚI

Agribank Tây Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Hà Ni thông báo bán đu g tài sn bo đm.

Mô t v tài sn: Tài sn bo đm đ x lý thu hi n xu ca khách hàng ông Nguyn Đc Dương và bà Lê Th Hi Vân, c th như sau:

- Tài sn bán đu giá: Quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt, ti tha đt s 68(1) + 154 (1), t bn đ s 5 theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BX 496303, s vào s cp giy chng nhn 4244, do UBND qun Long Biên, thành ph Hà Ni cp ngày 31/10/2014.

Ch s hu: ông Nguyn Đc Dương và v bà Lê Th Hi Vân.

Đa ch tài sn: Quán Tình, phường Giang Biên, qun Long Biên, thành ph Hà Ni.

Tình trng pháp lý v tài sn: Tài sn đã được lp hp đng thế chp quyn s dng đt ti văn phòng công chng Hà Ni, ngày 22/12/2015 và dăng ký giao dch bo đm ti văn phòng đăng ký đt đai Hà Ni, chi nhánh qun Long Biên, ngày 23/12/2015.

Giá khi đim: 5.673.326.000 đng (Bng ch: Năm t, sáu trăm by mươi ba triu, ba trăm hai mươi sáu nghìn đng).

Theo chng thư thm đnh giá s 377/2018/CTTĐ-Avalue/01 ngày 21/05/2018.

Kế hoch t chc bán đu giá:

Xem hin trng tài sn: T ngày 16/7/2018 đến ngày 26/7/2018 (trong gi hành chính).

Thông tin chi tiết, liên h: Agribank Chi nhánh Tây Hà Ni. Đa ch: Lô A1K, ph Duy Tân, phường Dch Vng Hu, qun Cu Giy, thành ph Hà Ni. Đin thoi liên h: ông Nguyn Văn Ng - 0982.331.825.

Xem 2095 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.