Thứ hai, 18 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Tăng phòng ngừa rủi ro tiền gửi

Hinh anh tien Viet NamNếu như trước đây, qun lý ri ro tp trung ch yếu vic cho vay thì nay các ngân hàng cũng rt quan tâm ti qun lý ri ro đu vào huy đng vn.

Mt lãnh đo Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) nhn đnh, tin gi tiết kim ti ngân hàng thc cht là mt khon tin khách hàng cho ngân hàng vay không có tài sn đm bo, da trên nim tin ngân hàng s tr gc, lãi đy đ. Nếu nim tin ca khách hàng b lung lay, ngân hàng s phi mt rt nhiu thi gian và công sc mi có th khôi phc li được, nếu không thì còn nguy him hơn rt nhiu.

Cũng chính bi vy, không ch Sacombank, hin có nhiu ngân hàng đang phi gp rút tiến hành kim tra, rà soát li quy trình, th tc nhm kim soát cht ch hot đng này. Trong đó, các lãnh đo ngân hàng quan tâm đc bit đến các gii pháp chn chnh đi ngũ nhân s. Bi trong s các ri ro, ri ro liên quan đến con người là khó kim soát nht.

Bên cnh đó, cũng phi thng thn nhìn nhn, công tác qun lý nhân s ti mt s ngân hàng chưa nghiêm. C th là s thiếu kim tra, giám sát và x lý kp thi ca lãnh đo cp cao. Điu này to cơ hi cho nhân viên tham gia trc li, mà v vic có th còn có s thông đng ca người gi tin. Cách làm thường thy nht là ngy to h sơ hoc li dng các k h v giy t, v th tc đ đánh cp s tin gi ti ngân hàng...

Có l nhn thc rõ được mu cht nm phn nhân s, nhiu ngân hàng không ch thêm mt s quy trình kim tra chéo đi vi hot đng gi tin cũng như ràng buc thêm điu kin v trí cp trưởng phòng tr lên mà còn đu tư hàng triu USD vào công ngh đ tiến ti quy trình t đng hóa giao dch.

Ông Phan Đình Tu - Phó Tng giám đc Sacombank cho biết đã đu tư 100 triu USD vào h thng phn mm khi to, phê duyt và qun lý cp tín dng (LOS). Theo đó, h thng này s giúp Sacombank qun lý xuyên sut toàn b quy trình tín dng; đng thi d dàng hơn trong vic qun lý h sơ tín dng, tài sn đm bo, hn mc cũng như kim soát, tra cu, báo cáo, qun tr ri ro tín dng, gim nhân s - tiết kim chi phí vn hành…

“Kim soát ni b là hot đng quen thuc ti tt c các ngân hàng. Tuy nhiên, lc lượng này hn chế v s lượng nên không th kim soát tt c nghip v phát sinh trong ngân hàng. Do đó, bên cnh công tác kim soát hàng ngày đi vi các nghip v quan trng, vic s dng công ngh x lý h sơ giao dch đm bo được đ chính xác tuyt đi v s liu”, ông Tu chia s.

Cũng dùng công ngh đ tiến ti vic không ph thuc vào con người, SCB đã đu tư mt khon rt ln. Theo bà Trn Th Minh Tho - Giám đc Trung tâm Dch v khách hàng SCB, song song vi vic đu tư công ngh, SCB cũng đang dùng chính sách giám đc lưu đng đ kim soát ri ro đu vào. Trong chính sách này, tt c giám đc chi nhánh đu phi đăng ký mt kỳ ngh phép dài hn trong năm (khong mt tun đến na tháng) và ngân hàng s b trí mt giám đc lưu đng thay thế. Bên cnh công vic điu hành các hot đng thông thường ca chi nhánh, người giám đc lưu đng còn có nhim v rà soát, đánh giá vic thc hin các quy trình, quy đnh ti chi nhánh, đng thi đánh giá vic thc hin các trách nhim và quyn hn ca người giám đc chi nhánh

Chưa đ tim lc đ dùng công ngh thay thế con người như các ngân hàng khác, ngân hàng PvcomBank chn cách đưa ra quy đnh là nếu s tin gi ln thì chi nhánh hoc phòng giao dch đó phi thông báo v tr s đ chuyn h sơ cũng như s tin đó v tr s giao dch. Đi din ca PvcomBank cho biết, vic phân công kim tra chéo gia giám đc và phó giám đc, gia b phn h tr và b phn kinh doanh, gia b phn ngân qu và b phn giao dch... dù th công nhưng cũng s gim thiu đáng k ri ro.

Mt s ngân hàng như Nam A Bank, VietBank, Bn Vit, ABBank… cũng đang có nhng d đnh s tiến hành luân chuyn nhân s mt s v trí ch cht, cũng như nhanh chóng đưa vào s dng dch v kim tra s dư s tiết kim trc tuyến hay tăng thêm quy trình đ kim soát nhân s

Tin rng vi s quyết tâm kim soát cht ch ca các ngân hàng, ri ro đu vào s được gim thiu đ t đó gia tăng nim tin cho người gi tin.

Theo Thi báo ngân hàng

Xem 2836 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.