Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019
TIN MỚI

Agribank Lý Sơn - 10 năm hoạt động kinh doanh hiệu qủa

Agribank Ly Son 10 nam hoat dong kinh doanh hieu quaĐến này, sau 10 năm hot đng, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Lý Sơn, Qung Ngãi luôn khng đnh vai trò ch đo đi vi quá trình phát trin đi thay ca huyn đo tin tiêu ca T quc, được khách hàng, nhân dân đa phương gi gm nim tin.

Lý Sơn, huyn đo tin tiêu ca T quc, có v trí chiến lược quan trng v quc phòng, an ninh, phát trin kinh tế bin, du lch và dch v, hin có 03 đơn v hành chính cp xã gm: An Vĩnh, An Hi (đo ln) và An Bình (đo bé), vi tng din tích t nhiên 10,32 km2 , có 5.776 h, dân s khong 22.000 người. Hin nay, kinh tế ca huyn đo này được xác đnh là nông nghip; ngư nghip; công nghip - tiu th công nghip; thương mi dch v và du lch. V cơ cu lao đng có 38% người dân sng bng ngh ngư nghip, 35,2% sng bng ngh nông nghip và 26,6% sng bng các ngành ngh khác… Nhng năm gn đây, tình hình kinh tế - xã hi ca huyn phát trin khá, kinh tế  tăng trưởng bình quân t 10-17%/ năm.  Năm 2017, tng giá tr sn xut các ngành kinh tế đt 1.491.295 triu đng;  thu nhp bình quân đu người năm đt 25,7 triu đng/người/năm; t l h nghèo còn khon 11,5%.

Là Ngân hàng Thương mi duy nht hot đng ti Lý Sơn, tri qua 10 năm phát trin (2008- 2018), Agribank Lý Sơn luôn hoàn thành xut sc nhim v chính tr được giao, khng đnh vai trò ch lc trong đu tư phát trin “Tam nông” ti đa phương.

Đến 31/5/2018, tng ngun vn ca Agribank Lý Sơn đt trên 210 t đng (tăng gp 30 ln so vi thi đim năm 2008), dư n đt trên 279 t đng (tăng gp 17 ln so vi thi đim năm 2008), ngun vn ch yếu tp trung cho vay nông nghip, nông thôn, nông dân, cho vay phát trin thy sn, cho vay nhu cu phc v tiêu dùng đi sng, cho vay doanh nghip, cho vay h gia đình, cá nhân.

Va làm tròn nhim v chính tr ca NHTM Nhà nước, va đm bo hot đng kinh doanh an toàn hiu qu, Agribank Lý Sơn thc hin đa dng hóa đi tượng khách hàng và sn phm cho vay, tăng trưởng tín dng đi đôi vi kim soát tt cht lượng tín dng. N xu được kim soát, khng chế mc thp 0,016%.

Tiên phong trin khai chính sách phát trin thy sn, Agribank Lý Sơn là Chi nhánh đu tiên ca c nước thc hiên cho vay đóng tàu v thép theo Ngh đnh 67/NĐ-CP. 02 con tàu v thép (01 tàu hu cn, 01 tàu ngh lưới vây đuôi) vi tng giá tr trên 100 t đng ca Cty CP Thy sn Lý Sơn vay vn t Agribank Lý Sơn vi dư n trên 85 t đng, được đánh giá là nhng “tàu 67” ln và hin đi nht hin nay.

Agribank thc s là “đim ta” ca người dân huyn đo Lý Sơn. Nh được vay vn Agribank vi lãi sut thp, ưu đãi, nhiu khách hàng hot đng nhiu lĩnh vc sn xut kinh doanh khác nhau có điu kin phát trin kinh tế gia đình. Đơn c như, t ngun vn vay Agribank Lý Sơn, các khách hàng Nguyn Thanh Phương (vi dư n hin ti 495 triu đng), Trn Văn Lai (dư n 350 triu đng), Nguyn Thanh Hng (dư n 200 triu đng) có điu kin phát trin hot đng đánh bt thy sn; khách hàng Trn Văn Lc (dư n 450 triu đng), Võ Văn Sĩ (dư n 250 triu đng) phát trin nuôi trng thy hi sn, nuôi tôm; khách hàng Phan Văn Đy (dư n 100 triu đng), khách hàng Đng Thế Thưởng (dư n 200 triu đng) phát trin sn xut nông nghip,trng hành ti đt năng sut cao, đưa ti Lý Sơn tr thành đc sn, góp phn khng đnh thương hiu nông sn Vit.

Vi mc tiêu cung ng nhiu sn phm dch v ngân hàng tin ích, cui tháng 7/2015, Agribank Lý Sơn đưa vào hot đng máy rút tin t đng (ATM) đu tiên, phc v tt hơn nhu cu giao dch thanh toán ca người dân và khách du lch.

Bên cnh nhim v kinh doanh, tp th cán b Agribank Lý Sơn tích cc tham gia và trin khai nhiu chương trình hot đng an sinh xã hi, phát huy trách nhim xã hi ca doanh nghip đi vi cng đng, trin khai xây dng, sa cha 10 ngôi nhà cho các h nghèo có hoàn cnh khó khăn v nhà , đng thi tham gia h tr hc sinh nghèo vượt khó trên đa bàn…

Nhng đóng góp tích cc ca Agribank Lý Sơn trong 10 năm hot đng đã được Agribank, các ngành, các cp khen thưởng, chính quyn và nhân dân đa phương, khách hàng tin tưởng. Nhiu năm lin, Agribank Lý Sơn được Agribank Chi nhánh tnh Qung Ngãi đánh giá đơn v “Trong sch vng mnh”, “Trong sch vng mnh xut sc”, "Tp th hoàn thành tt nhim v và hoàn thành xut sc nhim v". Năm 2014, Chi nhánh được Ch tch UBND tnh Qung Ngãi cp Bng công nhn “Đơn v đt chun Văn hóa” 5 năm 2010-2014; Giám đc Công an tnh Qung Ngãi khen thưởng “Đơn v đã có thành tích xut sc trong phong trào toàn dân bo v an ninh t quc năm 2014” và “Đơn v đã có thành tích xut sc trong phong trào toàn dân bo v an ninh t quc năm 2017”, năm 2015, Ch tch Hi Nông dân tnh tng Bng khen “Đơn v có thành tích trong vic trin khai NĐ 41/2010 ngày 12/4/2010 ca Chính ph v Chính sách tín dng phc v phát trin Nông nghip Nông thôn giai đon (2010-2015) và Ch tch UBND huyn Lý Sơn tng nhiu giy khen.

Đt được kết qu như ngày hôm nay là c mt quá trình n lc phn đu ca tp th Chi nhánh luôn đoàn kết vượt qua mi điu kin tr ngi, khó khăn, thách thc vi đa bàn đc thù hi đo. Bước sang giai đon phát trin mi, tiếp tc phát huy khí thế mi, Agribank Lý Sơn xác đnh mc tiêu xây dng Chi nhánh ngày càng phát trin n đnh, ln mnh, đm bo an toàn, hiu qu trong hot đng kinh doanh, luôn là “đim ta” vng chc ca người dân huyn đo Lý Sơn.

Xem 4275 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.